Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Nya e-tjänster inom bygglov tack vare digitala detaljplaner

Nu digitaliseras även de befintliga detaljplanerna i Nacka – något som kommer göra livet enklare för alla som vill bygga ut eller bygga nytt i kommunen.

Sedan 2022 finns en lagstiftning som säger att alla nya detaljplaner ska vara digitala. I Nacka finns sedan tidigare 900 analoga detaljplaner och nu startar arbetet att digitalisera även dessa.

Detta kommer bland annat att leda både till fler e-tjänster för privatpersoner och företag och att handläggare kan ägna mer av sin arbetstid till det personliga mötet med kunden.

maria-melcher-2024.png Flera välbesökta e-tjänster finns på plats inom bygglovsområdet. Tack vare satsningen på digitala detaljplaner kommer ännu fler e-tjänster att kunna utvecklas under 2024, berättar Maria Melcher, chef på bygglovenheten i Nacka kommun.

Pågående utvecklingsarbete

Digitaliseringen medför stora tidsvinster, som gör att handläggare inom lantmäteri och bygglov på sikt istället kan fokusera mer på kunden, exempelvis svara på frågor och ge ännu bättre service.

Det är ett förändringsarbete som redan idag äger rum på bygglovsenheten, som har lång erfarenhet av att utveckla kundanpassade e-tjänster och automatisera processer som gör det möjligt för kunden att få snabba besked på sina ansökningar och i andra ärenden.

Omfattande arbete

karolina-stenstrom-2024.png– Efter lagändringen 2022 så görs alla nya detaljplaner digitala från början. Men eftersom det sedan tidigare finns cirka 900 analoga planer varav hälften nu ska digitaliseras, så är det ett omfattande arbete som har startat efter årsskiftet, berättar Karolina Stenström, chef på lantmäterienheten i Nacka kommun, som fortsätter:

– Eftersom den digitala detaljplanen kommer ligga till grundför automatiseringar av processer och utveckling av smarta samhällstjänster, så kommer stort fokus ligga på hög kvalitet och noggrannhet på ingående data.

Det finns som sagt omkring 900 analoga detaljplaner, och Karolina Stenström förklarar vad som avgör i vilken ordning som digitaliseringen görs:

- Vi prioriterar de detaljplaner som genom digitalisering kanbidra till störst nytta och börjar med dessa.
Finansiering via framtidsfonderna

Projektet med digitalisering av detaljplanerna i Nacka kommun kommer att pågå under tiden 2024–2025 och målet är att cirka 450 detaljplaner kommer att ha digitaliserats när projektet slutförs.

Finansiering via framtidsfonderna

Projektet finansieras av Nackas framtidsfonder. Läs mer om framtidsfonderna här.

Sidan uppdaterades: