Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hantera sekretess vid distansarbete

När du arbetar med personuppgifter eller känslig information är det viktigt att tänka på säkerheten för dessa även när du arbetar på distans - vare sig det är hemma, på resan eller i offentlig miljö.

Känslig information är känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter samt information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För att minska risken för att obehöriga får åtkomst till personuppgifter som behandlas av kommunen kan du tänka på följande:

  • Anslut alltid till Nackas VPN på datorn, detta är extra viktigt om du kopplar upp dig på ett öppet nätverk.
  • Anslut inte till öppna nätverk om du inte behöver. Säkerheten kan inte garanteras och det finns en risk att din aktivitet på nätverket övervakas. Använd istället din mobil för att dela din internetanslutning med datorn.
  • Utbyt aldrig känslig eller sekretessbelagd information via offentliga, trådlösa nätverk.
  • Spara aldrig verksamhetsrelaterad information på privat dator, surfplatta eller telefon eller liknande. Tänk också på att inte använda din privata e-postadress när du kommunicerar med kollegor inom ramen för ditt arbete.
  • Tänk på risken för överhörning av samtal och risken att andra kan läsa vad som står på din bildskärm.
  • Använd inte Office 365 (e-post, Onedrive, Sharepoint, Teams och Skype) till att hantera känslig information. Din tjänstetelefons appar ska inte heller användas till känslig information om de inte tagits fram för detta ändamål.

Här kan du läsa mer om informationssäkerhet.

Sidan uppdaterades: