Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så arbetar vi med informationssäkerhet i kommunen

Nacka kommun arbetar systematiskt för att skydda informationen som vi hanterar och lagrar i våra system med hjälp av åtgärder för informationssäkerhet.

Nacka kommuns arbete med informationssäkerhet innebär bland annat att göra information tillgänglig när det behövs och förhindra att sekretessbelagd eller känslig information läcker ut, förvanskas eller förstörs.

Skillnad mellan informationssäkerhet och it-säkerhet

  1. Arbetet för att skydda information i våra system kallas för "informationssäkerhet"
    Ansvariga: Ledningsstabens säkerhetsfunktion
  2. Arbetet för att skydda systemen där vi lagrar informationen kallas "it-säkerhet"
    Ansvariga: Digitaliseringsenheten

Arbetet med informationssäkerheten bedrivs av ledningsstaben, som ansvarar för övergripande säkerhetsfrågor och dataskydd för hela kommunen.
För it-säkerheten ansvarar digitaliseringsenheten.
Dessa två enheter arbetar löpande med varandra och tillsammans med andra specialister, t.ex. juridiska processen, för att våra lösningar ska vara både rättssäkra och tillgängliga för Nackaborna.

Öppenhet och mångfald för Nackaborna

Kommunens grundpelare är öppenhet och mångfald, vilket innebär att all information som standard ska vara tillgänglig för alla.

Så långt det är möjligt delar vi med oss av information till Nackaborna, inte minst på denna webbplats men också i andra kanaler, som exempelvis sociala medier.

För medarbetare

Det finns dock information som är extra viktig att skydda, så kallad skyddsvärd information. Hantering och lagring av denna regleras ofta genom lagar och förordningar (sekretess, GDPR, PDL, arkivlagen) men även annan information kan vara skyddsvärd. Därför är det viktigt att den som hanterar informationen kan avgöra vad som ska skyddas.

Informationssäkerhet för medarbetare (inloggat läge) hittar du här.

Kontaktperson informationssäkerhet

Emelie Rhodin
Informationssäkerhetssamordnare
Ledningsstaben Säkerhet
E-post: emelie.rhodin@nacka.se
Tel: 070-431 89 52

Lästips: Nackas arbete med it-säkerhet

Mer information om hur vi jobbar med it-säkerhet hittar du här.

Foto: Emile Guillemot via Unsplash

Sidan uppdaterades: