Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resebestämmelser och traktamente

Resebestämmelser

Kilometerersättning

Vid användning av egen bil ersätts varje körd kilometer med 2,90 kronor varav 1,05 kronor är skattepliktig. Denna nivå gäller även för dig som tecknat enskilt avtal för användande av egen bil i arbetet, vilket medför att avtalet upphävs. För dem som har drivsmedelsersättning (förmånsbil) är ersättningsnivån 1,55 kronor per kilometer varav 0.60 kronor är skattepliktig.

För att få ersättning för användande av egen bil måste du ha din chefs godkännande.

Resa med SL i tjänsten

Om du inte har subventionerat SL-kort och vill använda kollektivtrafik för tjänsteresor använder du SL Accesskort som laddas med reskassa. Alla verksamheter rekommenderas att köpa in egna SL Acesskort med reskassa. Kontakta din närmaste chef för mer information.

Information om reskassa hos SL.

Resekostnader

Du får ersättning för kostnader enligt biljett eller kvitto. Ladda upp kvittot/biljetten i Personec P. Har du fått ett fysiskt kvitto, så måste du även skicka in originalkvittot per post till personalenheten och märk då kvittot med ditt namn, födelsedatum och reseräkningsnr. Har du fått kvittot digitalt, så räcker det att bifoga kvittot i Personec P under utlägg. Utlägg som inte rör resor, använder ni rutinen för utlägg hos ekonomi.

Traktamente

Är du bortrest på annan ort och måste övernatta får du traktamente, resetillägg och ersättning för logikostnad. Avståndet från den vanliga verksamhetsorten eller din bostad ska vara minst 50 km, närmaste färdväg. Traktamente och logiersättning är skattefria men resetillägget är skattepliktigt. Om arbetsgivaren betalar måltider i samband med resan minskas traktamentet och resetillägget. Se tabell nedan.

Om du inte får ersättning för logikostnad (till exempel om du sover hos en släkting/vän) och är borta kl. 00-06 får du traktamente för natt. Nattraktamente är 120 kronor.

Resa

Traktamente

Minskat traktamente
om måltid ingår

Resetillägg

Heldag

240 kr

Frukost 48 kr

95 kr

Lunch/middag 84 kr

Helpension 216 kr

Halvdag

120 kr

Frukost 24 kr

7 kr

Lunch/middag 42 kr

Helpension 108 kr

För att få Traktamente Heldag ska du påbörja resan före kl 12.00 och komma hem efter kl 19.00.

Du ersätts med Resetillägg Heldag om du är borta minst 18 timmar. Resetillägg Halv dag utbetalas då du är borta minst 4 timmar.

Kostförmån

Fri kost är en skattepliktig förmån som du ska ta upp som kostförmån på reseräkningen. Förmånsvärdet från 2022 : helpension är 250 kronor, frukost 50 kronor och lunch/middag 100 kronor. Ange antal frukostar respektive luncher och middagar du har fått.

Fri måltid i samband med representation är inte skattepliktig. Fri kost som tillhandahålls på allmänna kommunikationer eller fri frukost på hotell och liknande är skattefri, om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan/rummet.

Färdtidsersättning

Om tjänsteresan pågår på tid som ligger utanför din ordinarie arbetstid utbetalas färdtidsersättning för den tiden, dock inte mellan kl. klockan 22 och 06 om du har sovplats på tåg eller båt. Du får ersättning för färdtid för de första 10 timmarna under en kalendervecka med 53,3% av timlönen. Är färdtiden längre än tio timmar under kalendeveckan får du 80% av timlönen i ersättning. För att få färdtidsersättning rapporterar du i Personec P.

Utlandsresa

För resa utomlands får du ersättning enligt Skatteverkets normalbelopp vid tjänsteresa med övernattning. Traktamentet minskas när måltider betalas av arbetsgivaren. Frukost minskar traktamentet med 15 procent, lunch/middag minskar traktamentet med 35 procent. För att få traktamente vid utlandsresa rapporterar du dina uppgifter i Personec P.

Frågor besvaras av PA-support, pasupport@nacka.se, tel 08-7189250.

Läs mer om traktamenten hos Skatteverket.

Sidan uppdaterades: