Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arvoden

Arvoden utbetalas för utfört uppdrag enligt övernskommelse med arbetsgivaren. Vanligen sker utbetalning i efterskott det vill säga månaden efter utfört uppdrag.

Jour och beredskap

Jour är när medarbetaren utöver ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen. Beredskap är när medarbetare utöver ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på en godkänd plats utanför arbetsplatsen.

Ersättning för jour och beredskap utges enligt följande:

Jour % av timlönen

  • Där arbetstagaren har beordrats jour för tid, som uppgår till högst 50 timmar under kalendemånaden  29,2 %
  • För tid därutöver under kalendermånaden  58,4 %

Beredskap

  • Där arbetstagaren beordrats beredskap för tid, som uppgår till högst 150 timmar under kalendermånaden 14 %
  • För tid därutöver under kalendermånaden 27,7 %

Obekväm arbetstid

Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får ett lönetillägg för obekväm arbetstid, det kallas ob-tillägg.

Ob-tillägg, får du om din ordinarie arbetstid är förlagd under:

O-tillägg D är 24 kr/tom
- Tid från kl.19.00-22.00 på vardag

O-tillägg C är 53 kr/tim
- Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till fredag.

O-tillägg B är 61,90 kr/tim och höjs till 71,10 kr/tim under tiden 22.00-06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag.
- Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag och helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag (jul- & nyårsafton jämställs med helgdag)
- Tid från kl.16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärd, nationaldagen och Alla helgons dag.
- Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter terttondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdaf eller nationaldagen.
- Tid från kl.19.00 till kl. 24.00 fredag som inte omfattas av O-tilläggstid ovan.

O-tillägg A är 118,80 kr/tim och höjs till 142,60 kr/tim under tiden 22.00-06.00 natt mot helgdag.
-Tid från kl.18.00 dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk
- Tid från kl.18.00 dag före pingstafton eller midsommarafton till kl. 07.00 vardag närmast efter helgdagsaftonen
- Tid från kl.18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 vardag närmast efter helgdagsaftonen.

O-tilläggstiden inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per kalendermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. O-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid som understiger en timme inom respektive kategori.

Vid övertidsarbete får du bara O-tillägg om din ordinarie arbetstid är schemalagd till både vardag och söndag eller helgdag. O-tillägg utges inte vid övertid under jour och beredskap.

  • För lärares förtroendearbetstid utbetalas inget ob-tillägg.
  • För medarbetare inom Kommunals avtalsområde gäller andra OB-ersättningar.

Sovande jour

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal enligt bilaga J till Allmänna Bestämmelser.

Övertid

Du får kompensation för övertidsarbete i pengar eller som ledighet. Du har alltid rätt att ta ut övertiden i pengar. Din chef kan besluta att du inte får ta ut övertiden i ledighet. Ersättning är olika beroende på om övertiden räknas som enkel eller kvalificerad.

Ersättning för enkel övertid

För enkel övertid är ersättningen 180 procent av timlönen (månadslön för heltid dividerat med 165) för de timmar som ligger inom två timmar före och efter den ordinarie arbetstidens början eller slut. Vill du ta ut övertiden i ledig tid får du kompensationsledigt med 1 ½ timme för varje arbetad övertidstimme.

Ersättning för kvalificerad övertid

För kvalificerad övertid är ersättningen 240 procent av timlönen för de timmar som ligger utanför de två timmarna före och efter ordinarie arbetstidens början eller slut. Om du börjar arbeta övertid före klockan 5 får du ersättning för kvalificerad övertid även under de 2 timmar som ligger närmast före din ordinarie arbetstid. Kompensationsledigheten för kvalificerad övertid är 2 timmar för varje övertidstimme.

Ersättning för fyllnadstid

Deltidsanställda som arbetar fyllnadstid (timmar upp till heltid) får fyllnadslön som motsvarar 120 procent av timlön. Kompensationsledigheten är 1 timme för varje arbetad fyllnadstimme. I övertidsersättningen ingår semesterlön och semesterersättning enligt bestämmelserna i semesterlagen.

Sidan uppdaterades: