Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Månadslön

Månadslön får du om du anställs för minst tre månader och har en arbetstid som motsvarar minst 40 procent av en heltid.

Månadslönen beräknas för innevarande månad vilket innebär att du får lön för hela månaden även om inte alla dagar i månaden har passerat.

Exempel: månadslön för medarbetare som varit anställd under hela augusti får månadslön 1-31 augusti den 27 augusti. Det gör att en månadslön är preliminär och förändringar kan komma att inträffa på den utbetalda lönen. Normalt utbetalas lönen den 27:e dagen i månaden om den inte infaller på en helgdag då utbetalas lönen i stället dag före helgdag.

Löneavdrag för frånvaro eftersträvas att göras för den månad som frånvaron avser, dock kan det inte alltid göras vilket kan medföra att en skuld till arbetsgivaren kan uppstå.

Timlön

Timlön kan utbetalas till dig som har en kortare anställning än tre månader eller en lägre sysselsättningsgrad än 40%. Lön för arbetade timmar utbetalas alltid i efterskott.

Exempel: Arbete 10-20 april utbetals den 27 maj.

Ferielön

En lärare som arbetat under ett helt arbetsår har full ferielön, som motsvarar månadslönen. Lönen utbetalas under ferieperioden (sommaren), som är den längsta arbetsfria perioden under verksamhetsåret. Har man anställts under läsåret eller har en frånvaro som inte är ferielönegrundande som till exempel tjänstledighet utbetalas ferielön beräknad på den tid man arbetat. Har man haft en partiell frånvaro under läsåret beräknas en genomsnittlig sysselsättningsgrad vilket ferilönen baseras på.

Uppehållslön

Vid en uppehållsanställning fördelas lönen lika under årets alla månader. Det sker genom att man multiplicerar lönen med en uppehållsfaktor som är olika beroende på hur många kalenderdagar arbetsåret har.

Den lön du får under sommaruppehållet kallas uppehållslön. Ledighet över 30 dagar som inte är semestergrundande minskar uppehållslönen. Om du ändrat din sysselsättningsgrad under arbetsåret beräknas din uppehållslön på genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Minimilön

Minimilön är den lägsta lön du kan få för det arbete du utför. För vissa medarbetare inom Kommunals avtalsområde gäller särskilda bestämmelser.

Minimilön för medarbetare med fast kontant lön och timlön från och med 2020-01-01 till och med 2021-12-31

Ålder

Månadslön heltid

Timlön

Procent av 19-årings lön*

19 år

19 550 kr

119 kr

100

18 år

17 204 kr

105kr

88

17 år

16 031 kr

98 kr

82

16 år

15 054 kr

92 kr

77

*) Praxis i Nacka kommun är att lönen för 16-, 17-, och 18-åringar beräknas utifrån minimilönen för 19-åringar. 18 år 88 procent, 17 år 82 procent, 16 år 77 procent.

Kommunals avtalsområde

I vissa yrken inom fackförbundet Kommunals avtalsområde kräver arbetsgivaren yrkesförberedande gymnasieutbildning. Efter genomgången utbildning, ska lägsta lön vara:

Ålder

Månadslön heltid

Timlön

Från 19 år

21 750 kr

132 kr

Ny lön gäller från och med månaden efter du fyllt år.

Sidan uppdaterades: