Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Din anställning

Samverkan och fackliga frågor

Samverkansgruppen - SAMK

Syftet med samverkansgruppen (SAMK) är att skapa ett forum för dialog mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna. Där arbetsgivaren informerar om aktiviteter som finns i planerings- och beslutsprocessen och också redovisar uppföljning på verksamheten. Samverkansgruppen skall behandla och i förekommande fall förhandla i frågor enligt MBL (medbestämmandelagen) och AML (Arbetsmiljölagen). Dokumentation skall ske på lämpligt sätt. Samverkansgruppen är även skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen.

Kontakta din fackliga representant för information om SAMK-möten på din enhet.

Här kan du läsa Samverkansavtalet 2001  (PDF-dokument, 54 kB)

Medbestämmandelagen - MBL

Medbestämmandelagen, MBL, ger dig rätt till information och medbestämmande i viktiga frågor på din arbetsplats. Enligt MBL har arbetsgivaren dels informationsskyldighet, dels förhandlingsskyldighet.

Informationsskyldigheten

Informationsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska informera om

  • verksamhetens organisation, planering och utveckling,
  • ekonomi och budget
  • riktlinjer för personalpolitiken

Förhandlingsskyldigheten

Förhandlingsskyldigheten innebär att arbetsgivaren ska förhandla med arbetstagarparten, det vill säga de fackliga organisationerna, innan beslut fattas om viktigare förändringar som till exempel chefstillsättningar, omplaceringar eller provanställningar. Syftet med reglerna är att parterna ska försöka komma överens innan ett viktigt beslut fattas. Den fackliga organisationen har rätt att ta del av information och uttrycka sin mening i frågan, men det är arbetsgivaren som beslutar.

Förhandlingar på arbetstagarorganisationens eget initiativ
Arbetstagarorganisationerna har rätt att själva kalla till förhandling före ett beslut som rör en enskild medlem i ett enskilt ärende.

Entreprenadupphandlingar

Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med de fackliga organisationerna innan beslut fattas om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren.

Observera, enligt arbetsmiljölagen ska alltid konsekvens-/riskbedömningar göras inför planerade förändringar av verksamheten. Läs mer på Arbetemiljöverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: