Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Facklig verksamhet styrs av Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) och Kollektivavtal om fackliga förtroendemän.

Arbetstagarna utser själva sina representanter och skyddsombud. Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar i vilka frågor arbetsgivaren och facken ska förhandla. Samverkansformerna i Nacka kommun finns reglerade i vårt samverkansavtal.

Listan nedan visar fackliga representanter:

Kommunal

Ordförande: Pyret Due Hedlund, pyret.due.hedlund@nacka.se

Ombudsman: Jenny Hjelte, jenny.hjelte@nacka.se

Ombudsman: Anders Johansson, anders.johansson@nacka.se

Ombudsman: Nina Hamilton, nina.hamilton@nacka.se

Ombudsman: Jennie Öhman, jennie.m.ohman@nacka.se

Vision

Ordförande: Yvette Forssmark, yvette.forssmark@nacka.se

Ombudsman: Ole Suhr, ole.suhr@nacka.se

Ombudsman: Ove Lindroth, ove.lindroth@nacka.se

Akademikerförbundet SSR

Ordförande: Ingela Eneqvist, ingela.eneqvist@nacka.se

Ordförande: Hanna Arvinell, hanna.arvinell@nacka.se

Ombudsman: Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@nacka.se

Ombudsman: Sandra Sarin, sandra.sarin@nacka.se

Ombudsman: Heidi Swahn, heidi.swahn@nacka.se

Ombudsman: Ulrika Westin, ulrika.westin@nacka.se

Ledarna

Central ombudsman: Yvonne Wentzell, yvonne.wentzell@ledarna.se

Lärarförbundet

Ordförande: Mikael Eriksson, mikael.eriksson@nacka.se

Ombudsman: Lynn Bergvall, lynn.bergvall@nacka.se

Ombudsman: Gunilla Runesjö, gunilla.runesjo@nacka.se

Ombudsman: Sofia Nordqvist Antonsson, sofia.nordqvist-antonsson@nacka.se

Ombudsman: Daniel Toth, daniel.toth@nacka.se

Lärarnas Riksförbund

Ordförande: Roger Wickman, roger.wickman@nacka.se

Ombudsman: Héléne Fischer Guste, helene.guste.fischer@nacka.se

Ombudsman: Kristian Smitterberg, kristian.smitterberg@nacka.se

Sveriges Skolledarförbund

Ordförande: Carina Lepp Persson, carina.lepppersson@nacka.se

Ombudsman: Christoffer Åkerlund, christoffer.akerlund@nacka.se

Ombudsman: Åsa Portelius, asa.portelius@nacka.se

Ombudsman: Gunilla Andersson, gunilla.andersson@nacka.se

Ombudsman: Robert Egerot, robert.egerot@nacka.se

Naturvetarna

Central ombudsman: radgivning@naturvetarna.se

Central ombudsman: Anna Sonesson, anna.sonesson@naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

Central ombudsman: info@sverigesingenjorer.se

Sveriges arkitekter

Ombudsman: Ylva Hedin, ylva.hedin@nacka.se

DIK

Central ombudsman: arbetsgivare@dik.se

Vårdförbundet

Central ombudsman: Emma Jonsson, emma.jonsson@vardforbundet.se

Central ombudsman: info.stockholm@vardforbundet.se

Fysioterapeuterna

Central ombudsman: Elba Abreu, elba.abreu@fysioterapeuterna.se

Sveriges arbetsterapeeuter

Ombudsman: Ulrika Andersson, ulrika.andersson@nacka.se

Sveriges Psykologförbund

Ombudsman: Clara Bondesson, clara.bondesson@nacka.se

Ombudsman: Kristofer Anderson, kristofer.andersson@nacka.se

Sveriges läkarförbund

Central ombudsman: Anja Beijar, anja.beijar@slf.se

Sveriges universitetslärarförbund

Central ombudsman: Caroline Hövik, ch@sulf.se

Central ombudsman: 08-505 836 00 alt. kansli@sulf.se

SRAT

Central ombudsman: Christel Bridal, christel.bridal@srat.se

Central ombudsman: 08-442 44 60

Akavia

Central ombudsman: Anders Ekegren, anders.ekegren@akavia.se

Sidan uppdaterades: