Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Facklig verksamhet styrs av Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) och Kollektivavtal om fackliga förtroendemän.

Arbetstagarna utser själva sina representanter och skyddsombud. Lagen om Medbestämmande i arbetslivet (MBL) reglerar i vilka frågor arbetsgivaren och facken ska förhandla. Samverkansformerna i Nacka kommun finns reglerade i vårt samverkansavtal.

Listan nedan visar fackliga representanter:

Kommunal

Ordförande: Pyret Due Hedlund, pyret.due.hedlund@nacka.se

Ombudsman: Jenny Hjelte, jenny.hjelte@nacka.se

Ombudsman: Nina Hamilton, nina.hamilton@nacka.se

Vision

Ordförande: Yvette Forssmark, yvette.forssmark@nacka.se

Ombudsman: Zubeyde Arslanerkekoglu, zubeyde.arslanerkekoglu@nacka.se

Ombudsman: Batol Hassoun, batol.hassoun@nacka.se

Ombudsman: Hannu Rauhala, hannu.rauhala@nacka.se

Ombudsman: Ole Suhr, ole.suhr@nacka.se

Ombudsman: Mattias Wiik, mattias.wiik@nacka.se

Akademikerförbundet SSR

Ordförande: Ingela Eneqvist, ingela.eneqvist@nacka.se

Vice ordförande: Hanna Arvinell, hanna.arvinell@nacka.se

Ombudsman: Sara Grönqvist, sara.gronqvist@nacka.se

Ombudsman: Claes Larsson, claes.larsson@nacka.se

Ledarna

Central ombudsman: ledarna@ledarna.se

Sveriges Lärare

Ordförande och förhandlingsombud: Mikael Eriksson, mikael.eriksson@nacka.se

Vice ordförande och förhandlingsombud: Roger Wickman, roger.wickman@nacka.se

Förhandlingsombud och huvudskyddsombud: Maria Leijonhielm, maria.leijonhielm@nacka.se

Förhandlingsombud och huvudskyddsombud: Kristian Smitterberg, kristian.smitterberg@nacka.se

Förhandlingsombud: Héléne Fischer Guste, helene.guste.fischer@nacka.se

Förhandlingsombud: Lynn Bergvall, lynn.bergvall@nacka.se

Förhandlingsombud: Sofia Nordqvist Antonsson, sofia.nordqvist-antonsson@nacka.se

Förhandlingsombud: Lill Cronås, lill.cronas@nacka.se

Sveriges Skolledarförbund

Ordförande; Jens Lindgren, jens.lindgren@nacka.se

Ombudsman: Carina Lepp Persson, carina.lepppersson@nacka.se

Ombudsman: Christoffer Åkerlund, christoffer.akerlund@nacka.se

Ombudsman: Gunilla Andersson, gunilla.andersson@nacka.se

Ombudsman: Robert Egerot, robert.egerot@nacka.se

Naturvetarna

Central ombudsman: radgivning@naturvetarna.se

Sveriges Ingenjörer

Central ombudsman: info@sverigesingenjorer.se

Sveriges Arkitekter

Central ombudsman: Sandra Olseni, sandra.olseni@arkitekt.se

DIK

Central ombudsman: arbetsgivare@dik.se

Vårdförbundet

Central ombudsman: info.stockholm@vardforbundet.se

Fysioterapeuterna

Central ombudsman: Elba Abreu, elba.abreu@fysioterapeuterna.se

Sveriges Arbetsterapeeuter

Ombudsman: Ulrika Andersson, ulrika.andersson@nacka.se

Sveriges Psykologförbund

Ombudsman: Clara Bondesson, clara.bondesson@nacka.se

Ombudsman: Kristofer Anderson, kristofer.andersson@nacka.se

Sveriges Läkarförbund

Central ombudsman: Anja Beijar, anja.beijar@slf.se

Sveriges Universitetslärarförbund

Central ombudsman: Caroline Hövik, ch@sulf.se

Central ombudsman: 08-505 836 00 alt. kansli@sulf.se

SRAT

Central ombudsman: Christel Bridal, christel.bridal@srat.se

Central ombudsman: 08-442 44 60

Akavia

Central ombudsman: Anders Ekegren, anders.ekegren@akavia.se

Sidan uppdaterades: