Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Äldreenheten

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Ellinor Egefors Åkesson

Ellinor Egefors Åkesson

Enhetschef

Om enheten

Äldreenheten svarar för myndighetsutövning, finansiering och utveckling av äldreomsorgen.

Äldreenheten utreder och fattar beslut om insatser för äldre, t.ex. hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, äldreboende. Vilken avgift den enskilde ska betala fastställs.

Bostadsanpassningsbidrag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i bostaden för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom utreds och beslutas för personer i alla åldrar.

Färdtjänsthandläggare utreder behov av färdtjänst för personer i alla åldrar. Beslut fattas av landstingets färdtjänst.

Inom enheten arbetar vi också med att säkerställa att vi har utförare och anordnare som svarar upp emot våra målgruppers behov av stöd och insatser både nu och i framtiden.

Enheten ansvarar bl.a. för kvalitetsfrågor, översyn och utveckling av kundval, uppföljning av anordnare och kvalitetsgranskningar, framtagande av nya insatser, riktlinjer, handläggning av verksamhets- och föreningsbidrag, utveckling av tidiga insatser och lättillgängligt stöd, samordning av statsbidrag, projektledning, utredningar och översyner, besvarande av remisser, målgruppsinventeringar, extern kommunikation till Nackas medborgare och anordnare.

Sidan uppdaterades: