Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn- och familjeenheten

72 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Caroline Andreasson

Enhetschef

Om enheten

Barn- och familjeenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn, vuxna och familjer.

Vi har en gemensam Mottagningsgrupp som tar emot ansökningar och anmälningar som handlar om oro för barn, men också för vuxna.

Mottagningsgruppen kan även ge råd, svara på frågor och hjälpa dig att komma i kontakt med de serviceinsatser som Nacka kommun erbjuder. Om du behöver mer hjälp än Mottagningsgruppen kan ge, ser de till att du kommer i kontakt med rätt handläggare. Vårt uppdrag är att se till att barn i Nacka får det skydd och stöd de behöver.

Barn- och familjeenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Föräldrar kan få stöd i sin föräldraroll, familjer kan få hjälp med konfliktlösning, barn kan träffa andra barn i samma situation i barngrupper.

När du eller ditt barn behöver hjälp är din eller ditt barns delaktighet är viktig genom hela processen. Vi följer systematiskt upp våra resultat för att kunna erbjuda en socialtjänst av hög kvalité.

Inom enheten arbetar vi också med att säkerställa att vi har utförare och anordnare som svarar upp emot våra målgruppers behov av stöd och insatser både nu och i framtiden.

Enheten ansvarar bl.a. för kvalitetsfrågor, översyn och utveckling av kundval, uppföljning av anordnare och kvalitetsgranskningar, framtagande av nya insatser, riktlinjer, handläggning av verksamhets- och föreningsbidrag, utveckling av tidiga insatser och lättillgängligt stöd, samordning av statsbidrag, projektledning, utredningar och översyner, besvarande av remisser, målgruppsinventeringar, extern kommunikation till Nackas medborgare och anordnare.

Efter kontorstid finns vår socialjour som arbetar med alla akuta situationer som kan hända inom socialtjänstens område.

Sidan uppdaterades: