Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fastighetsenheten

53 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Emelie Bjurå

Emelie Bjurå

Bitr traf- fast direktör

Fastighetsenheten

Fastighetsenheten ansvarar för att säkerställa lokal-, och bostadsförsörjning för välfärdsverksamheter, förvalta kommunägdmark samt ansvara för genomförandet av ny-, om- och tillbyggnader av hus som ska ägas och förvaltas av kommunen.

Inom ansvarsområdet verkar enheten för att utveckla och förvalta kommunens egna fastigheter samt samarbeta med externa fastighetsägare. Det sker framförallt genom att äga, hyra, bygga, upplåta och vid behov även förvärva och försälja fastigheter.

Naturmark som inte ligger i anslutning till en verksamhet sköts av enheten offentlig utemiljö.

Enhetens övergripande mål

 • God ekonomisk planering med styrning, kontroll och uppföljning
 • Affärsmässighet och hållbarhet
 • Nöjda kunder
 • Modern och utvecklande arbetsplats
 • Tydliga processer

Enheten består av fyra grupper

 • Bostadsförvaltning tillgodoser behovet av bostäder som finns i kommunen. Vi är ansvariga för tidsbegränsad uthyrning av bostäder till Nackabor. Bostäderna avser etablering av nyanlända, tillfälligt boende, sociala kontrakt, träningslägenheter och LSS (grupp- och servicebostäder). Gruppchef: Josefin Briland
 • Lokalförvaltning är byggherre, fastighetsvärd och hyresvärd till kommunens egna verksamheter. Vi säkerställer fastigheternas funktioner och värde samt är motpart till andra fastighetsägare vid inhyrning och förvaltar fastigheter och byggnader som kommunen äger eller hyr in. Det är alla kommunens välfärdsfastigheter och administrativa lokaler samt sporthallar, föreningslokaler, brandstation och bibliotek. Gruppchef: Karin Bergsman

 • Mark- och fastighetsutveckling ansvarar för långsiktig förvaltning av kommunägd mark och förvaltar bland annat de arrenden och tomträtter som kommunen upplåter. Gruppen ansvarar även för utredningar i tidiga skeden av projekt kopplade till kommunens lokalbehov. Arbetet innebär beställarstöd till verksamheterna samt tidiga utredningar och förstudier för överlämning till genomförandeorganisation. Gruppchef: Daniel Roos

 • Byggprojektledning ansvarar för genomförandet av ny-, om- och tillbyggnader av hus som ska ägas och förvaltas av kommunen (tex skolor, förskolor, idrottsanläggningar, ishallar och simhallar). Gruppens byggprojektledare bistår även fastighetsutveckling under förstudie och program i det tidiga skedet. Bygg ansvarar för strategiska partnerskap med byggentreprenörer (tex NSP - Nacka strategisk partnering). Tf. gruppchef: Markus Ekbom

Sidan uppdaterades: