Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheten för strategisk stadsutveckling

9 medarbetare

Nacka stadshus

Ann-Christin Rudström

Ann-Christin Rudström

Enhetschef

Enheten för strategisk stadsutveckling

Enheten ska underlätta stadsutvecklingen genom en sammanhållen strategisk planering.

Nacka kommun växer. Fram till 2030 planerar kommunen för 20 000 nya bostäder och minst 15 000 nya arbetsplatser. Vi ska bygga Nacka stad på västra Sicklaön, med tunnelbana till Nacka C. Enheten för strategisk stadsutveckling ska styra kommunens planering för att uppnå de övergripande målen:

  • Kommunen har en god och hållbar livsmiljö
  • En tätare och blandad stad på västra Sicklaön
  • Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka
  • Nackas lokala centra och deras omgivning ska utvecklas
  • Den gröna och blå strukturen ska planeras, förvaltas och utvecklas

Utifrån dessa mål ansvarar enheten för att ta fram förslag till vilka stadsbyggnadsprojekt som ska startas, när de ska startas och visa hur de ska bidra till målen. Enheten följer även upp planeringen.

Enheten ska ha fokus på strategisk styrning och prioritering av stadsbyggnadsprojekt och den övergripande långsiktiga ekonomin kopplat till detta område. Enheten ska arbeta med måluppföljning genom att följa upp planeringen av bostäder och välfärdsfastigheter kopplad till tid. Vidare ska enheten skapa bättre förutsättningar för framdrift i projekten, bland annat genom att tydliggöra och effektivisera de olika faserna i stadsutvecklingsprocessen.

Sidan uppdaterades: