Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheten offentlig utemiljö

19 medarbetare

Per Strandberg

Per Strandberg

Enhetschef

Om enheten

Enheten ansvarar för drift, underhåll, utveckling och ekologifrågor för all kommunalägd mark som är allmänt tillgänglig, till exempel vägar, parker och naturmark. Arbetet leds i huvudsak av egen personal men utförs till större delen av entreprenörer.

Per Strandberg är enhetschef för enheten offentlig utemiljö.
Mats Wester är biträdande enhetschef.
Enheten består av fyra grupper:

 • Gatu- och vägunderhåll svarar för drift- och underhåll av vägar, klottersanering, vägskyltar, vägmålning, trafiksignaler.
  Tf gruppchef: Elin Hansson
 • Park- och naturunderhåll svarar för drift- och underhåll av parker och naturmark, växtlighet längs vägar samt verksamheten i Nyckelviken.
  Gruppchef: Elin Hansson
 • Förvaltning utemiljö svarar för förvaltning av vägar, belysning, broar, lekparker, parker, natur och viltvård.
  Gruppchef: Fredrik Sandell
 • Natur- och stadsmiljöutveckling svarar för att utveckla kommunens grönstruktur, naturområden, gator, torg och parker i befintliga miljöer och stadsutvecklingsområden.
  Gruppchef / Stadsträdgårdsmästare: Marlene Sjönneby
 • Stöd offentlig utemiljö svarar för administrativt stöd till enheten med bland annat ärende- och fakturahantering.
  Gruppchef: Mats Wester


Enheten offentlig utemiljö tillsammans med trafikenheten ingår i natur- och trafikprocessen som styrs av natur- och trafiknämnden.

Sidan uppdaterades: