Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enheten offentlig utemiljö

50 medarbetare

Kristina Petterqvist

Kristina Petterqvist

Enhetschef

Om enheten

Enheten ansvarar för drift, underhåll, utveckling och ekologifrågor för all kommunalägd mark som är allmänt tillgänglig, till exempel vägar, parker och naturmark. Arbetet leds i huvudsak av egen personal men utförs till större delen av entreprenörer.

Kristina Petterqvist är enhetschef för enheten offentlig utemiljö.
Enheten består av tre grupper:

 • Vägdrift svarar för drift- och underhåll av vägar, klottersanering, vägskyltar, vägmålning, trafiksignaler.
  Gruppchef: Niklas Eklöf
 • Park- och naturdrift svarar för drift- och underhåll av parker och naturmark, växtlighet längs vägar samt verksamheten i Nyckelviken.
  Gruppchef: Torvald Duan
 • Förvaltning utemiljö svarar för förvaltning av vägar, belysning, broar, lekparker, parker, natur och viltvård.
  Gruppchef: Fredrik Sandell


Enheten offentlig utemiljö tillsammans med enheten för bygg och anläggning samt trafikenheten ingår i natur- och trafikprocessen som styrs av natur- och trafiknämnden.

Sidan uppdaterades: