Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Exploateringsenheten

51 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Nina Morling

Nina Morling

Enhetschef

Om enheten

Exploateringsenheten arbetar med att utveckla 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser i hela Nacka. Till detta behövs även välfärdsfastigheter och omfattande infrastruktur.

Stadsutvecklingen organiseras genom att exploateringsenheten startar upp en mängd stadsbyggnadsprojekt för vilka exploateringsenheten ansvarar för projektledningen.

Exploateringsenheten ansvarar även för markanvisningar, exploateringsavtal och gatukostnadsutredningar.

Exploateringsenheten samarbetar med många enheter i kommunens organisation, bland annat med planenheten och enheten för bygg och anläggning.

Läs mer om stadsbyggande – från idé till bygge här.
Läs mer om de olika projekten här.

Sidan uppdaterades: