Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Juridik- och kanslistaben

39 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Christopher Arontaus

Christopher Arontaus

Enhetschef

Kommunövergripande ärenden

Registratur ansvarar för diarieföring av bland annat personuppgiftsincidenter, registerutdrag, remisser, medborgarförslag, revisionsskrivelser och förtroendevaldas synpunktsärenden.

Stöd till handläggare

Registratur organiserar utbildningar samt ger stöd och råd (hjälp till självhjälp) till handläggare inom ärendehantering i Ciceron.

Avslut av ärenden

När ett ärende är färdigbehandlat ansvarar handläggaren för att säkerställa att alla uppgifter är rätt och skickar ärendet för avslut till registator som avslutar ärendet. Avslutade ärenden finns tillgängligt i Ciceron i fem år innan överlämning till slutarkivet sker.

Om handlingarna till ärendet i Ciceron finns i verksamhetens system måste information om det framkomma i ärendekortets beskrivning. Hur en handling ska hanteras/förvaras framgår i enhetens informationshanteringsplan som är framtagen av kommunarkivet.

Ärenden som skapats efter 2016-01-01 ska vara inskannade i ärendet och originalhandlingar som ska bevaras i fysisk form ska skickas till registratur vid avslut.

Här kan du läsa mer om varför, hur och vad vi diarieför

Här kan du läsa mer om hur du skyddar skyddade personuppgifter i Ciceron

Sidan uppdaterades: