Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Juridik- och kanslistaben

39 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Christopher Arontaus

Christopher Arontaus

Enhetschef

Informationshantering och arkivering

Här kan du läsa om hantering av information och hur man arbetar med informationshanteringsplaner (ihp). Du hittar också Nacka kommuns gemensamma och enhetsspecifika ihp:er. Hittar du inte din enhets ihp här? Kontakta oss!

Allmänt om hanteringen av handlingar

Allt som på något sätt bär information: papper, digitala handlingar, fotografier, databaser, sms, bloggar, e-post, ljudfiler etc. och som förvaras i kommunen, har inkommit eller upprättats här, är en allmän handling och får inte slängas/gallras utan beslut. Besluten om detta hittar man i enhetens/verksamhetens informationshanteringsplan (ihp). Om du har handlingar/information som du inte kan placera in bland de handlingstyper som finns upptagna i ihp:n - kontakta kommunarkivet för vägledning.

Vägledningar

Kommunarkivet har tagit fram vägledningar som kan vara ett stöd i kommunens arbete med informationshantering.

Kommungemensamma informationshanteringsplaner

En kommungemensam ihp är en plan som gäller för allmänna handlingar inom områden som alla verksamheter i kommunen arbetar med; allmän administration, ekonomi, inköp och personalhandlingar. Den fungerar som ett komplement till verksamhetsspecifika ihp:er eller som ett stöd till de verksamheter som inte har någon beslutad ihp.

OBS: du måste vara inloggad på nacka.se för att kunna se dokument/informationshanteringsplaner

VÄGLEDNINGAR InformationsHANTERING

Information och mall för att skapa en informationshanteringsplan

Kommungemensamma informationshanteringsplaner

Enhetsspecifika informationshanteringsplaner

Välfärd skola informationshanteringsplaner

Välfärd samhällsservice informationshanteringsplaner

Sidan uppdaterades: