Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kultur- och fritidsenheten

13 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Hans Otto Halvorsen

Hans Otto Halvorsen

Direktör Kultur o Fritid

Om enheten

Enheten är ett stöd till kulturnämnden och fritidsnämnden. Enheten bereder nämndernas ärenden och ser till att besluten blir verklighet.

Enheten arbetar bland annat med frågor om vilka behov som finns inom fritids-och kulturområdet, vilka anläggningar för idrott, fritid och kultur som behövs, stöd till föreningslivets verksamhet, bidrag och stipendier, frågor om öppen fritidsverksamhet, lovaktiviteter för unga, allmän kultur samt fritid för personer med funktionsnedsättning. Enheten arbetar med utredning, utveckling och strategisk planering.

Enheten ansvarar också för finansiering, planering och uppföljning av drift av kommunens idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kollon, bibliotek, kulturhus, museet Hamn, kulturkurser, och kulturpeng till förskola och skola.

Enheten arbetar med mål, finansiering och upphandling, uppdrag och riktlinjer, auktorisation, strategiska utvecklingsfrågor och planering, omvärldsbevakning och regional samverkan, uppföljning och utvärdering, kontakter med utförare och anordnare av verksamheter, dialog med medborgare, samordning av utbudet av kultur och fritid samt information om kultur och fritidsutbudet till allmänheten.

Sidan uppdaterades: