Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Omsorgsenheten

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Helena Lindenius

Helena Lindenius

Enhetschef

Om enheten

Omsorgsenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn och vuxna i behov av insatser enligt LSS, vuxna med beroende- och socialpsykiatrisk problematik samt unga vuxna i behov av stöd.

Vi har en gemensam Mottagningsgrupp som tar emot ansökningar och anmälningar.

Mottagningsgruppen kan även ge råd, svara på frågor och hjälpa dig att komma i kontakt med de serviceinsatser som Nacka kommun erbjuder. Om du behöver mer hjälp än Mottagningsgruppen kan ge, ser de till att du kommer i kontakt med rätt handläggare.

Omsorgsenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Stöd i hemmet, annan boendeform, hjälp att komma ur ett beroende.

När du behöver hjälp är din delaktighet viktig genom hela processen. Vi följer systematiskt upp våra resultat för att kunna erbjuda en socialtjänst av hög kvalité.

Inom enheten arbetar vi också med att säkerställa att vi har utförare och anordnare som svarar upp emot våra målgruppers behov av stöd och insatser både nu och i framtiden.

Enheten ansvarar bl.a. för kvalitetsfrågor, översyn och utveckling av kundval, uppföljning av anordnare och kvalitetsgranskningar, framtagande av nya insatser, riktlinjer, handläggning av verksamhets- och föreningsbidrag, utveckling av tidiga insatser och lättillgängligt stöd, samordning av statsbidrag, ANDT-frågor, samordning av våld i nära relation, projektledning, utredningar och översyner, besvarande av remisser, målgruppsinventeringar, extern kommunikation till Nackas medborgare och anordnare.

Efter kontorstid finns vår socialjour som arbetar med alla akuta situationer som kan hända inom socialtjänstens område.

Sidan uppdaterades: