Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Redovisningsenheten

27 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Pia Nordeman

Enhetschef

Om redovisningsenheten

Redovisningsenheten är en del av kommunens ekonomiprocess och ansvarar för en rättvisande redovisning, för att redogöra för kommunens ekonomi i enlighet med lagkrav och för en effektiv hantering av kommunens in- och utbetalningar. Enheten ansvarar också för bolags- och ägarfrågor.

Enheten driver och utvecklar arbetet med kommunens redovisning så att beslutsunderlagen blir rättvisande - och så att rätt beslut fattas i den växande kommunen så att medborgarna får maximalt värde för skattepengarna.

I enhetens uppdrag ingår att se till att kommunen följer gällande regler och rekommendationer inom redovisningsområdet. Enheten hanterar periodbokslut, momsredovisning, investerings- och projektredovisning och extern rapportering, exempelvis till Statistiska centralbyrån. Enheten hanterar kommunens fakturaflöden för leverantör och kund, inklusive inkasso. Enheten ansvarar också för systemförvaltning och administration och utveckling av kommunens ekonomisystem.

Alla kommunens in- och utbetalningar hanteras i en kassafunktion. Likviditetsprognoser uppdateras regelbundet.

Sidan uppdaterades: