Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Trafikenheten

21 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Ulrika Haij

Ulrika Haij

Enhetschef

Om enheten

Enheten ansvarar för trafik- och framkomlighetsfrågor i befintligt gaturum utifrån ett myndighets- och huvudmannaperspektiv. Investeringar för att förbättra och utveckla trafikfunktionerna t ex för ökad trafiksäkerhet, trimningsåtgärder för framkomlighet, cykelsatsningar och infartsparkeringar hanteras också inom trafikenheten.

Enheten hanterar tillståndsfrågor som rör kommunägd allmän plats, t ex parkering, TA-planer, schakttillstånd och tillfälligt nyttjande av allmän plats liksom lokala trafikföreskrifter och parkeringsavgifter. Enheten har också huvudansvaret för att företräda kommunen i operativa trafikfrågor i förhållande till enskilda, regionala aktörer och kollektivtrafikoperatörer.

Trafikenheten, enheten för bygg och anläggning samt enheten för drift offentlig utemiljö, ingår i natur- och trafikprocessen som styrs av natur- och trafiknämnden.

Sidan uppdaterades: