Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Trafikenheten

15 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Ulrika Haij

Ulrika Haij

Bitr traf- fast direktör

Om enheten

Enheten ansvarar för trafik- och framkomlighetsfrågor i befintligt gaturum utifrån ett myndighets- och huvudmannaperspektiv. Investeringar för att förbättra och utveckla trafikfunktionerna t ex för ökad trafiksäkerhet, trimningsåtgärder för framkomlighet, cykelsatsningar och infartsparkeringar hanteras också inom trafikenheten.

Enheten hanterar tillståndsfrågor som rör kommunägd allmän plats, t ex parkering, TA-planer, schakttillstånd och tillfälligt nyttjande av allmän plats liksom lokala trafikföreskrifter och parkeringsavgifter. Enheten har också huvudansvaret för att företräda kommunen i operativa trafikfrågor i förhållande till enskilda, regionala aktörer och kollektivtrafikoperatörer.

Trafikenheten, enheten för bygg och anläggning samt enheten för drift offentlig utemiljö, ingår i natur- och trafikprocessen som styrs av natur- och trafiknämnden.

Sidan uppdaterades: