Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Utbildningsenheten

18 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Carina Legerius

Enhetschef

Välkommen som anordnare i Nacka!

Om enheten

Utbildningsenheten är en myndighets- och huvudmannaenhet med cirka 20 medarbetare. Enheten har som huvuduppgift att vara ett administrativt stöd för utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden är huvudman enligt skollagen för uppföljning, utvärdering, finansiering och systematiskt kvalitetsarbete för all utbildning i Nacka, från förskola till gymnasieskola.

Utbildningsenhetens arbete utgår från Nackas vision, värdering och tydliga mål

Utbildningsenheten arbetar, enligt Nackas styrprinciper, strikt konkurrensneutralt i kontakten med de huvudmän som idag driver förskolor och skolor i Nacka. I dagsläget finns drygt 50 huvudmän med verksamhet i Nacka. Välfärd skola, Nacka kommuns kommunala produktion av förskola och skola, är en av dessa huvudmän.

Utbildningsdirektör är Susanne Nord. Direktören är samordningsansvarig och övergripande ansvarig för utbildningsenheten.

Utbildningsenhetens tre huvudprocesser

 • Finansiering
  Utbildningsnämndens budget är drygt hälften av hela Nacka kommuns budget. Utbildningsenheten betalar varje år ut omkring 2,5 miljarder till de förskolor och skolor som Nackaborna genom kundvalet har valt för sina barn och ungdomar.

 • Kundval
  Utbildningsenheten ansvarar för att kundvalet inom förskola och skola bedrivs effektivt och konkurrensneutralt men även för att kundvalet utvecklas så att det blir så effektivt och enkelt som möjligt för Nackaborna.

 • Uppföljning och utvärdering
  Utbildningsenhetens uppdrag är att följa upp att verksamheten håller en hög kvalitet. Alla barn i Nacka ska ha den bästa förskolan och skolan – varje dag! Kvaliteten följs upp enligt en utvärderingsplan som omfattar alla förskolor och skolor – kommunala och fristående.

Andra uppgifter är auktorisation av fristående förskolor och pedagogisk omsorg, skolpliktsbevakning samt insyn och tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg.

Öppenhet och mångfald

Nackas vision Öppenhet och mångfald utgör en viktig bas för utbildningsenhetens arbete. 2016 blev utbildningsenheten som första enhet i Nacka kommun Hbtq-certifierad.

Sidan uppdaterades: