Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Välfärd skolas verksamhetsstöd

27 medarbetare

Nacka stadshus

Granitvägen 15

Helena Ekwall

Helena Ekwall

Verksamhetschef

Välfärd skolas verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet är en stödfunktion till Välfärd skolas produktionsdirektör och skolledare. Medarbetarna stöttar cheferna i olika typer av frågor inom HR, ekonomi, fastighetsfrågor, kommunikation, kost, digital kompetens samt skol- och förskoleutveckling.

Övergripande uppdrag
Ge rätt information och rätt stöd
Identifiera verksamhetens behov samt skapa likvärdighet
Erbjuda utvecklingsinsatser som genererar måluppfyllelse

Vad betyder kvalitet för oss?
Vi arbetar för måluppfyllelse!
Genom ett proaktivt och kvalitetssäkert arbete bidra till hög måluppfyllelse inom Välfärd skola.

Vi arbetar kostnadseffektivt!
Utifrån givna resurser leverera maximal service för Välfärd skola i alla processer.

Vi har specialistkunskap!
Vara rådgivande och stötta våra verksamheter till att ligga i framkant gällande skolutveckling, digital kompetens, HR, ekonomi, fastighetsfrågor och kommunikation.

Sidan uppdaterades: