Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
För chefer

Kommunicera med dina medarbetare

Ledarskap är kommunikation

Som chef har du en viktig roll för att skapa gemensam mening och riktning. Och det gör du genom att ständigt kommunicera med dina medarbetare.

På de här sidorna har vi samlat en del tips, stöd och verktyg som du kan använda dig av när du kommunicerar med dina medarbetare. För kommunicera gör du hela tiden, cirka 80-90 procent av det du gör som chef handlar om kommunikation, i samtal, möten och via e-post.

Forskning visar att väl fungerande kommunikation leder till:

  • tillfredställelse med arbetet
  • högre produktivitet
  • lägre sjukfrånvaro
  • bättre kvalitet på varor och tjänster
  • minskade kostnader
  • högre grad av innovationsförmåga

... helt enkelt gladare medarbetare och bättre resultat!

Sidan uppdaterades: