Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
För chefer

Ditt arbetsmiljöansvar

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som tas. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en god arbetsmiljö och att informera närmast högre chef när befogenheterna inte räcker.

Vår medarbetarpolicy är också vår arbetsmiljöpolicy. Den gäller för alla medarbetare, inklusive chefer i Nacka kommun. Vår medarbetarpolicy beskriver vårt förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser och kännetecknas av arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt utgångspunkter för lönebildning och lönesättning.

Här hittar du Nacka kommuns medarbetarpolicy (PDF-dokument, 132 kB)

Vi arbetar aktivt för ett hållbart medarbetarengagemang och en god arbetsmiljö; fysisk, organisatorisk och socialt där alla människor trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete. I medarbetarpolicyn beskrivs hur vi främjar hälsa och eftersträvar att alla medarbetare har balans mellan arbete och fritid.

Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Sidan uppdaterades: