Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Stadsdirektörens måndagsmöte 25 november 2019

Idag handlade måndagsmötet om mål och budget 2020-2022, marknadsbolag för centrala Nacka, projektet edtech som ska utveckla en metod för att testa digitalt lärande, vintersalongen i Nacka konsthall, kommunnätverket på SKL förra veckan, chefsfrukost i Vercity, ledningsgruppen möte i eftermiddag samt afterwork i stadshuset på torsdag.

Kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan – om mål och budget 2020-2022

Fullmäktige hade en heldag förra veckan då de enbart pratade om ekonomi. De beslutade då om mål och budget 2020-2022.
Läs gärna den, det är vårt viktigaste styrdokument.

Mycket kort mål och budget 2020-2022:
Den innebär en ganska stram budget. De pengar kommunen har, går till det sociala området, utbildningsområdet och till äldreomsorgen.

Läs gärna mål och budget.

Nu pågår arbetet med internbudgetar. Många internbudgetärenden är på väg fram. I en internbudget bryter man ner det som KF har fastslagit för till exempel äldrenämnden, sedan tittar man på vilka delar som man ska fördela pengarna vidare till inom den nämnden.

Tre utskott den 26 november

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott KSAU, verksamhetsutskott KSVU och arbetsutskott KSVU.

Alla tre utskotten tar upp internbudget och affärsplan för verksamheterna fastighet, stadsutveckling/exploatering, välfärd/samhällsservice, välfärd/skola samt internbudgeten för Kommunstyrelsen.

På KSAU kommer även oktoberbokslutet tas upp. Oktoberbokslutet är något bättre än septembers bokslut.

Marknadsbolag för centrala Nacka

På KSAU den 26 november tas ett förslag upp om att bilda ett marknadsbolag för centrala Nacka (området runtomkring stadshuset). Marknadsbolaget som ska ägas av kommunen ska marknadsföra platsen centrala Nacka. Fastighetsbolagen i området kan gå in och bidra till de aktiviteter som marknadsbolaget tar fram.

Edtech

Nacka kommun, tillsammans med flera andra kommuner, har fått pengar från Vinnova för att utveckla en metod för att testa digitalt lärande.
Läs mer: www.nacka.se/edtech

Invigning av ”Vintersalongen” i Nacka konsthall i Dieselverkstaden förra veckan i lördags

67 verk valdes ut, dessa finns att beskåda i Nacka konsthall.
135 konstnärer hade ansökt om att få vara med.

Kommunnätverk på SKL förra veckan

Där var diskussioner om besparingar i många kommuner, riktade stadsbidrag samt om arbetsförmedlingen. Dessutom vad det en diskussion om operation ”Rimfrost” (som är polisens nya satsning för att komma åt de kriminella nätverken i landet). Den startar i Malmö-området och kommer att få återverkningar i hela landet. I kommunnätverket diskuterades även digitalisering och om hur vi kommuner ska arbeta tillsammans för de som behöver mera vård och stöd i hemmet till exempel.

Chefsfrukost i VERCITY onsdag morgon den 27 november

För alla chefer som arbetar i stadshuset. Innehåller bland annat medarbetarundersökningens resultat, kompetensförsörjning och besparingsförslag (stram budget för kontorsorganisationen i stadshuset).

Afterwork i stadshuset – juledition torsdag 28 november

Se anslag på dörrar i stadshuset samt i mejlen.

Ledningsgruppen måndag eftermiddag

På mötet kommer de bland annat att diskutera resultatet från medarbetarundersökningen, personalnyckeltal och analys av konsultkostnader.

Julmarknaden i Nyckelviken öppnar 1 dec

Första advent på söndag.

Sidan uppdaterades: