Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Stadsdirektörens måndagsmöte 3 februari 2020

Idag handlade måndagsmötet om vad KSAU och KSVU ska prata om på tisdag, förra veckans händelser så som totalförsvarsövningen, sprängningsolyckan vid Skurubron, ”Förenkla helt enkelts” stora utbildningsdag samt fastighetsgalan. Dessutom fick vi reda på att funkisfestivalen kommer till Dieselverkstaden på lördag och mycket mer.

KSAU - Kommunstyrelsens arbetsutskott tisdag 4 februari

KSAU ska då bland annat handla om:

Resultaten från medborgarundersökningen

Läs och titta redan nu på resultaten från medborgarundersökningen.

De berör många av våra verksamheter och är en jätteviktig uppföljning.
Vi kommer på olika sätt att diskutera resultaten från undersökningen på chefsmöten och på annat sätt. Det är en jätteviktig årlig uppföljning från medborgarna.

Medborgarundersökningen hittar du på Statistiska centralbyråns webb:
https://www.scb.se/contentassets/1f13b63dcece415b9c1c5b6a86781b34/2019/medborgarunders.-nacka-rapport-2019.pdf

Trygghetspaketet – utökad satsning

Budgeten på 6 miljoner per år ligger kvar.
- Prioriteras gör bland annat stöd för att ungdomar ska undvika att hamna i riskzon. Nacka kommun ska öka sina insatser i det framgångsrika samarbetet inom SFPS där skola, socialtjänst, poliser och fritid ingår.
- Stor satsning görs på ”Trygghetsvärdar” som ska finnas i alla våra kommundelar. Sedan tidigare har vi ett samarbete och gemensam finansiering av trygghetsvärdar tillsammans med våra fastighetsägare och centrumägare.

KSVU - Kommunstyrelsens verksamhetsutskott tisdag 4 februari

Ett av ärendena är ”Muntlig information av bokslutet för våra produktionsverksamheter”.

Lite längre fram i vår kommer vi berätta om alla bokslutsärenden samlat här på trappmötet. Men redan nu kan vi se att det ser bättre ut än i prognoserna för både välfärdsamhällsservice och välfärd skola.

Totalförsvarsövningen den 31 januari - deltagare från Nacka kommun var med

”Totalförsvarsövningen 2020” pågår hela året. Hela Sverige ska öva på hur det är att vara i en krigsliknande situation. Försvaret, Regeringen, Länsstyrelsen och kommuner är med.

I fredags deltog flera personer från Nacka kommun i en av övningarna som var en seminarieövning. De fick prova olika ”case” på plats. Övningen var hemlig, så de fick inte ha med sig mobiltelefoner, datorer eller smarta klockor på grund av risken att bli avlyssnade.

Scenariot på övningen var ”Hur blir det att driva kommun när det är höjd beredskap och om det är ett väpnat angrepp mot Sverige?
Deltagarna fick ”känna” på det scenariot och fundera på hur det är att driva kommun i ett sådant läge och vad som är en kommuns ansvar då.

Läs mer:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/totalforsvarsovning-2020/

Förra veckans sprängningsolycka vid Skurubron - föranleder en genomgång av kommunens krisplan

Trafikverkets entreprenör misslyckades med en sprängning och ett stenblock på ca 4 ton rasade ner mot cykelbanan. Det ledde till trafikkaos och trafikavstängningar och det spreds snabbt olika rykten i sociala medier. Av detta kan vi lära två saker.
Det ena är att kommunikation är jätteviktig vid denna typ av händelser, och det ska Nacka kommun prata vidare med Trafikverket om.
Det andra är att vi behöver se över vår risk- och sårbarhetsanalys och prata med trafikverket om vi kan öva tillsammans på olika scenarier, ifall det skulle hända en olycka ytterligare någon gång.

”Förenkla helt enkelt” hade en stor utbildningsdag förra veckan

”Förenkla helt enkelt” är en stor utbildningsinsats som Nacka kommun gör ihop med Täby kommun. Syftet är att skapa ett bättre företagsklimat.

På utbildningsdagen förra veckan deltog ett hundratal, bland annat från Nacka kommun. Nu när utbildningen är över så startar ”det riktiga” arbetet.

På fredag 7/2 är det ett uppföljningsmöte med de enhetschefer som har representanter med i utbildningen. Där ska vi prata om hur vi drar detta vidare. Målet är att gemensamt ta fram en handlingsplan i hur vi kan göra företagsklimatet ännu bättre. Både genom att lyfta upp det vi redan gör men också ta vara på alla de goda idéer och förbättringsförslag som kom upp i den här utbildningen.

Syftet med utbildningen är att förbättra vårt bemötande och hantering av alla företagsrelaterade frågor och blir ännu bättre på att serva företagen.

Hur det gick på Fastighetsgalan förra veckan?

Nacka kommun var en av de fem kommunerna som var nominerade till priset ”Årets tillväxtkommun”. Vi fick inget pris men var stolta och glada över att vara nominerade. Vann gjorde Solna kommun.
Priset ”Årets bostadsföretag” gick till ”Magnolia Bostad AB”

Läs mer:
https://fastighetsgalan.se/

En stor tillställning i stadshuset ikväll måndag den 3 februari

Överförmyndarenheten har bjudit in alla gode män och förvaltare i Nacka, Värmdö och Vaxholm till ett informationsmöte ikväll. Kommunen berättar om verksamheten och demonstrerar de e-tjänster som ställföreträdarna kan använda vid redovisning av sitt uppdrag och kommunikation med enheten.
Politiker från Överförmyndarnämnderna i Nacka och Värmdö/Vaxholm deltar. Cirka 100 personer kommer.

Läs mer:
https://www.nacka.se/omsorg-stod/godman/nyheter/2020/01/valkommen-pa-oppet-hus/

Chefsfrukost onsdag 5 februari hos Nacka Vatten och avfall

Enhetschefer träffas varannan månad. Informationen från mötet kommer att återföras från de medverkande cheferna till dess personal.

På onsdag ska de prata om:
- Topp 10 procent av alla kommuner av att vara bäst på att vara kommun.
- Topp 25 procent av alla kommuner vad det gäller att vara kostnadseffektiva.
- Inspirerande exempel visas denna gång av driften som ska berätta hur de jobbar med kundsynpunkter och kundfokus.
- Medborgarundersökningen, diskutera resultatet.
- Digitaliseringsrådets uppdrag och arbete.
- HR-info

Funkisfestivalen i Dieselverkstaden lördag 8 februari

Deltävling kl 14:30-16:30.

Läs mer:
https://www.nacka.se/omsorg-stod/funktionsnedsattning/funkisfestivalen/

SLG i eftermiddag

I eftermiddag kommer de vara mindre ledningsgrupper som träffas och diskuterar gemensamma frågor.

Sidan uppdaterades: