Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Stadsdirektörens måndagsmöte 27 april 2020

Idag handlade stadsdirektörens måndagsmöte om månadsbokslutet för mars, SKL:s NKI-undersökning, We+ för medarbetare, kartan "Friska Nacka" som delats ut till alla nackabor, alla valborgsfiranden är inställda samt att Stadshusnytt mejlas ut idag.

KSAU och KSVU tisdag 28 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott och verksamhetsutskott har möten imorgon tisdag.

På KSVU:s möte är det är ett tiotal ärenden som alla går vidare till kommunstyrelsen för beslut. På KSAU:s möte är det ett trettiotal ärenden som alla går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Månadsbokslutet för mars

Resultatet är 37 miljoner vilket är 167 miljoner sämre än budget för perioden. Vi har dock inte fått in reavinsterna på nya gatan i mars, så den posten är registrerad på april istället. Vi har åtta av tio nämnder i balans på marsbokslutet.

Helårsprognosen visar på 48 miljoner bättre än budget och är i huvudsak uppbyggd på reavinster. Tre nämnder har prognostiserat ett underskott för helåret och dessa är en del inom kommunstyrelsen som framförallt handlar om välfärd/samhällsservice, natur- och trafiknämnden samt socialnämnden.

Vi har investerat ungefär 20 procent av årsbudget (226 miljoner). Låneskulden är 1,3 miljarder.

Sammanfattningsvis: På det stora hela har de flesta nämnder en ekonomi i balans. Vi har lite förskjutning i reavinsterna och vi är lite oroliga för skatteprognosen som kommer den 29 april.

Sveriges kommuner och regioner har släppt sin årliga NKI-mätning

NKI står för Nöjd-Kund-Index. Denna mätning görs på brandtillsyn, bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och markupplåtelse.

NKI-mätningen görs i cirka 180 kommuner i hela landet. I år blev Nackas sammanlagda NKI 77, vilket är det högsta någonsin.

Nacka är rankade som nummer 32 bland alla 188 kommunerna i Sverige.

Nackas sammanvägda rankingvärde, 77, gör att vi är rankade som etta, bland alla kommuner med fler än 100 000 medborgare i Sverige. Vårt målvärde är 75, så det här resultatet är mycket bra.

I Nacka har bygglov rest sig från 59 till 75, miljö- och hälsoskydd höjde sig till 77 och serveringstillstånd i Nacka är rankade bland de bästa av alla kommuner i Sverige.

Digitala nämnder är nu genomfört

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och överförmyndarnämnden har använt vårt nya verktyg Compodium på sina nämndmöten, och det gick bra. Den här veckan är det ännu fler nämnder som ska testa verktyget och ha digitala nämndmöten.

We+

Från 4 maj och hela maj ut kan Nackas personal promenera och ha motionspass via We+. Anmäl dig på nacka.se/medarbetare

När du anmält dig, får du en länk till en app. Då är du redan indelad i ett lag/team. Sedan gör du dina fysiska övningar så som promenad, utegym eller liknande. Alla dina aktiviteter läggs ihop i systemet och till slut har vi en vinnare. Förra året hade vi ett snitt på fyra pass per vecka och medarbetare. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Alla nackabor har fått den nya kartan ”Friska Nacka”

Med den nya kartan ”Friska Nacka” förenas naturupplevelse, rörelse, orientering, konst och kulturarv. Dessutom lär man känna sin kommun. En bra sysselsättning i Coronatider. 55 kontroller i Nacka finns utmärkta på kartan. Förra året var detta mycket lyckat. Här kan du läsa mer om kartan och ”Friska Nacka”

Alla valborgsmässofiranden är inställda

På grund av rådande omständigheter är alla valborgsmässofiranden i Nacka inställda.

Stadshusnytt skickas ut idag via mejl

Idag får alla medarbetare i Nacka kommun nyhetsbrevet Stadshusnytt i sin mejl. Där kan du läsa om det som är aktuellt i våra verksamheter. Publikationen skickas ut 4–6 gånger per år. Läs gärna det, och tipsa redaktionen om innehåll.

KLG i eftermiddag: tema stadsutveckling

När koncernledningsgruppen har möte idag går de ut och promenerar från Saltsjökvarn till Kvarnholmen för att titta på alla stadsbyggnadsprojekt som pågår längs sträckan.

Sidan uppdaterades: