Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 4 maj 2020

Idag informerade stadsdirektörens måndagsmöte bland annat om flera av ärendena på kommunstyrelsens möte i eftermiddag. Några av de andra punkterna var prövningstillstånd för detaljplan i sydöstra Lännersta, lägesuppdatering för covid-19, sprängningar för tunnelbanan och till sist info om att nacka lokalhistoriska arkiv har en fototävling.

Kommunstyrelsen sammanträder idag 4 maj

Några av Ärendena:

Myrsjö sportcentrum - detaljplan för antagande

Detaljplanen möjliggör fler sportfunktioner på området.

Fisksätra entré - godkännande av markanvisningsavtal och detaljplan

Tas upp idag efter att ha återremitterats vid förra mötet.

Yttranden:

Yttrande om Östlig förbindelse

Nacka kommuns yttrande och remissvar till Trafikverket.
I vårt yttrande svarar vi att Nacka kommun ställer sig positiv till Östlig förbindelse, men den kommer att påverka stadsutvecklingen på västra Sicklaön omfattande.

Yttrande: Skydda våra ekar - Länsstyrelsens förslag till strategi

Mats Bohman, trafik- och fastighetsdirektör kommenterar yttrandet här:

- Nacka kommun tycker att det är mycket bra att skydda ekarna. Men är tveksam till om kommuner ska kartlägga alla ekar på privat och kommunal mark, som det står i förslaget. Nacka kommun jobbar med att skydda ekarna via våra detaljplaner till exempel.

Yttrandet "idéburen välfärd"

Det finns lite olika förslag i remissen som kommunstyrelsen har fått och ska yttra sig om. Sidrah Schaider, stadsjurist kommenterar förslagen här.

-I huvudsak så lyfter vi att vi är väldigt positiva till att vi har idéburna aktörer som verkar i kommunen.

Förslag: Det ska finns ett register för aktörerna.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är jättebra.

Förslag: Det ska finnas en definition om vilka som ska vara idéburna aktörer.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är bra, för det förenklar.

Förslag: Ge upphandlingsmyndigheten ett uppdrag att vägleda och förenkla för idéburna aktörer att verka.

Kommentar: - Nacka kommun håller med och tycker det är bra.

Förslag: Reservera kontrakt i upphandling, och reservera valfrihetssystem (kundval) till de här aktörerna.

Kommentar: - Vi är mindre positiva till det här förslaget. Det ska vara konkurrensneutralitet, alla aktörer ska tävla på samma villkor och inga aktörer ska exkluderas.

Medborgarförslag:

I ett medborgarförslag föreslår en pensionärsförening att Nacka kommun ska förbättra för miljön genom olika förslag nedan. Per Enarsson, chef för miljöenheten kommenterar förslagen här.

Förslag: Bygg ut infrastrukturen för att kunna ladda elfordon

Kommentar: - Nacka kommun ska försöka se över detta och titta på möjligheterna.

Förslag: Initiera och bygga ut fler biogastankstationer i kommunen

Kommentar: - Det här gör inte vi som kommun, utan det gör den fria marknaden.

Förslag: Ordna så att vi får el-bussar till ytterområdena

Kommentar: - Det är trafikförvaltningen som ansvarar för att undersöka frågan och svara på den.

Förslag: Gå med i ”Fossilfritt stopp 2030”

Kommentar: - Nacka kommun är redan med här tillsammans med flera andra kommuner.

Glad nyhet - Nacka kommun har fått prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen

Gäller en detaljplan i Boo, i sydöstra Lännersta.

Läs mer: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sydostra-lannersta/#panel-startpage

Covid-19- lägesuppdatering

Läget är fortfarande relativt gott i kommunens verksamheter.

Det är ett ansträngt läge inom vissa omsorgsverksamheter framförallt äldreomsorgen och hemtjänst.

Vi behöver hjälpas åt att hålla i och hålla ut

Kom ihåg och påminn varandra om att fortfarande jobba på distans, hålla avstånd, tvätta händerna ofta. Det är lätt att börja slappna av nu i vårsolen och kanske börja slarva.

Sprängningar för tunnelbanan - vid Skönviksvägen

Nu ska Region Stockholm börja spränga för tunnelbanan vid Skönviksvägen.

Nackas lokalhistoriska arkiv har en fototävling – byggnader i Nacka

Sök på Nacka lokalhistoriska arkiv på Facebook, om du vill veta mer eller tävla.

Kommunledningsgruppens möte i eftermiddag

I eftermiddag blir det ett kort ledningsgruppsmöte eftersom det är kommunfullmäktige.

Den viktigaste frågan på mötet är den nya skatteprognosen, som kom i förra veckan, till exempel hur det ser ut med skatteintäkterna fram över.

KLG kommer att titta på sommarplaneringen, hur den kommer att fungera här i Nackasamhället då många fler kommer att ha ”hemester” och vara kvar i kommunen. Exempel på ämnen som tas upp är hur det kommer att fungera med barn- och ungas verksamheter och aktiviteter, sommarjobb etc.

KLG jobbar även med sin egen handlingsplan för medarbetarundersökningen och vilka åtgärder som ska vidtas.

Mötet filmas - se inspelning

Den filmade versionen av måndagsmötet.

Sidan uppdaterades: