Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Stadsdirektörens måndagsmöte 28 september

Kommunstyrelse, stadsutvecklingsutskott med många investeringsärenden, Nacka är en robust kommun, dags för tävlingen Årets Nackabo, Besöksförbud upphävs och daglig verksamhet för seniorer öppnar och fler svar i medarbetarundersökningen önskas.

Kommunstyrelsemöte 28 september

Kommunstyrelsen sammanträder i eftermiddag med nästan 30 ärenden. Cirka hälften går vidare till kommunfullmäktige. Här finns alla ärenden

Bland annat är det dags för antagande av ny detaljplanplan för Älta centrum och för förnyelseområdet Solbrinken-Grundet.

Mål och budget 2021-2023 tas upp i kommunstyrelsen som första instans. Det ska beslutas av kommunfullmäktige i november.

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm berättade om genomförandeplanen: Det är dags för inriktningsbeslut. De 90 projekten på västra Sicklaön har prioriterats. Först kommer de projekt som har koppling till tunnelbanestationerna och de redan pågående. Vissa skjuts upp till efter 2028. Ett väldigt omsorgsfullt pussel har lagts och utgör bra underlag för fortsatt arbete.

Stadsutvecklingsutskottet tisdag 29 september

KSSU har många ärenden; bland annat tertialbokslut och många investeringsbeslut inom stadsutvecklings- och fastighetsområdet.

Kersti Hedkvist, chef för enheten för fastighetsutveckling, berättade om några investeringsärenden: Det har begärts 15 miljoner kronor för projektet multihall i Fisksätra. Pengarna ska gå till att projektera en tillbyggnad på den befintliga idrottshallen. 30 miljoner har begärts för att bygga två fotbollsplaner i Källtorp, nära Hellasgården. Utskottet har också fått begäran om att tilldela 297 miljoner för att bygga nya Näckenbadet i Saltsjöbaden.

Här finns alla ärenden i stadsutvecklingsutskottet

Nacka är en robust kommun

Teknikkonsultföretaget WSP har utsett Nacka till en av de tio mest robusta kommunerna i landet. En robust kommun kännetecknas bland annat av goda skolresultat, hög inflyttning och näringslivets inriktning. Läs mer om utvärderingen här

Årets Nackabo ska utses

Eva Bohm, kundserviceenheten, berättade att det är dags att nominera årets Nackabo. Tävlingen är ett samarbete mellan Nacka kommun, NVP och Nacka Forum. Nomineringen öppnar tisdag den 29 september på nacka.se och pågår fram till 18 oktober. Omröstningen sker mellan 3 och 22 november. Prísutdelning 13 december i Nacka Forum.

Besöksförbud på särskilda boenden upphävs

Social- och äldredirektör Karin Kollberg berättade att besöksförbudet upphävs den 1 oktober. Alla rekommendationer kommer att följas och anordnarna arbetar med att hitta de bästa lösningarna för att kunna välkomna besökare på ett säkert sätt. Kontakta anordnaren före eventuella besök för att få veta vad som gäller. Läs mer om upphävandet av besöksförbudet

Dagverksamheten för äldre kommer att öppnas på ett anpassat sätt från 5 oktober. Läs mer om öppnandet av dagverksamheter här

Medarbetarundersökning

Hittills har 46 procent av alla medarbetare svarat. Alla som inte svarat än uppmanas göra det. Det går fort och lätt. Era svar behövs!

Koncernledningens möten denna vecka

Mindre ledningsgruppsmöten i eftermiddag med olika teman. Nästa vecka möts hela ledningsgruppen och arbetar med digitalisering.

Sidan uppdaterades: