Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Stadsdirektörens måndagsmöte 30 november

Kommunstyrelsemöte med 56 ärenden, uppdatering om coronapandeim och erbjudande om influensavaccin, kort ledningsgruppsmöte i eftermiddag.

Kommunstyrelsemöte 30 november

Flera ärenden har redan tagits upp på tidigare måndagsmöten, och stadsdirektören valde att lyfta några lite mindre ärenden.

Närlingslivsdirektör Anders Börjesson berättade om att Nacka ska förlänga avtalet med SBA, Stockholm Business Alliance, som har parollen The Capital of Scandinavia. Det är ett regionalt samarbete som handlar om marknadsföring som ska stärka regionen i den globala konkurrensen om etableringar, nationell och internationell kompetens. Läs mer om det ärendet här

Miljö- och bygglovsdirektör Andreas Totschnig berättade om ett samverkansavtal med Värmdö kommun som Nacka ska ingå, som handlar om mät- och karttjänster, främst nybyggnadskartor. Privatpersoner som vill bygga ska få snabbare service genom att de båda kommunerna hjälper varandra att svara när invånarna vill ha nybyggnadskartor. Här finns ärendet

Utbildningsdirektör Susanne Nord berättade om tre stora remisser om utbildning: Likvärdig skola, gemensamt ansvar för gymnasial utbildning och vuxenutbildning, samt betygsutredningen. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens yttranden i dag, som ska skickas till regeringskansliet. Gå gärna in och läs yttrandena, eftersom de har rönt stort intresse, bland annat i medierna.

Läs mer om Nackas remissvar om utredningen En mer likvärdig skola

Läs mer om Nackas remissvar om utredningen Gemensamt ansvar

Läs mer om Nackas remissvar om utredningen Bygga, bedöma, betygssätta

Här finns samtliga handlingar till kommunstyrelsens möte 30 november

Läget i coronapandemin och erbjudande om influensavaccin

Trafik- och fastighetsdirektör Mats Bohman rapporterade från krisledningsgruppens möte i torsdags: Fortsatt gott läge i skolan, mer ansträngt inom vård och omsorg. Simhallarna är endast öppna för barn och unga. Biblioteken är öppna, eftersom de är viktiga träffpunkter och platser för att få kommunal information. Vi håller i, håller ut, håller avstånd och håller igång. Glöm inte att motionera när du arbetar hemma!

Från första december erbjuds alla medarbetare att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Information om hur det går till finns här

Ledningsgrupp i eftermiddag

Kort möte i dag med mindre grupper; ett för direktörer inom välfärd, ett för direktörer inom territorieutveckling och ett för stöd och service.

Alla tillönskas en trevlig arbetsvecka och uppmanas att komma ut och röra på sig och få lite dagsljus.

Sidan uppdaterades: