Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens e-trappmöte 11 oktober

Lyckad företagarträff, Uppföljning av Agenda 2030 i Stratsys, Detaljplan för Älta centrum vann laga kraft, Ny food truck vid stadshuset, Verksamhetsbesök i Fisksätra, Civilförsvar i koncernledningen.

Lyckad företagarträff 8 oktober

Näringslivsdirektör Anders Börjesson berättade att företagarträffen i fredags, som hölls på Hasseludden Yasuragi, var mycket lyckad. Nacka har ordnat företagarträffar sedan 1994, vanligen i februari. På grund av stort intresse blev det i stället ett höstmöte i år, med 200 deltagare, vilket var vad som rymdes i lokalen. 15 lokala partner är med och stödjer arrangemanget. Alla fick klä sig i yukata. Hela mötet filmades och tema var klimatet. Årets Nackaprofil blev Kadi Upmark, vd för Vår Gård och Årets Nackaföretag blev Familjeläkarna.

Nästa träff blir den 22 februari 2022 på Nackastrandsmässan. Då ordnas samtidigt tävlingen Hållbar utmaning för skolelever i årskurs 1 - 9.

Uppföljning av Agenda 2030 i Stratsys

Leif Lybeck, chef för controllerenheten, berättade att kommunfullmäktige har beslutat att vi ska arbeta verksamhetsmässigt för att nå målen i Agenda 2030, men att det har saknats ett bra verktyg för att följa upp vårt arbete. Nu finns en Agenda 2030-modul som kopplas in i Stratsys, där verksamhetsstyrningen finns. Just nu kopplas de indikatorer och mål vi redan har mot Agenda 2030 på, så att vi kan få ut statistik och jämförelsetal mot Kolada. Detta ska alla nämnder och processer göra. Nu är det främst controllerna som är inblandade, med Anastasja Stengred på miljöenheten som sakkunnig. Ekonomiprocessen har ett övergripande ansvar för att få igång verksamheten och se till att vi nästa år kan börja rapportera och följa upp hur vi ligger till i förhållande till målen.

Ny detaljplan för Älta centrum vann laga kraft

Stadsutvecklingsdirektör Katarina Wåhlin Alm berättade att den stora detaljplanen för Älta centrum har vunnit laga kraft. Efter hårt slit och flera års arbete är detta en arbetsseger och väldigt postitivt för utvecklingen i Älta, sade hon. Planen omfattar 950 nya bostäder, ny centrummiljö, förskola och äldreboende. Det är den största nya planen som vunnit laga kraft i Nacka. En eloge till alla som har jobbat hårt med den här planen!

Läs mer om Älta centrum här

Eat for Change - food truck vid stadshuset

Trine Roesgaard Werner från kommunikationsenheten berättade att Centrala Nacka växer för varje dag. Det blir en helt ny stadsdel med 6 000 bostäder, 7 000 arbetsplatser, en stadspark, kaféer, restauranger, butiker och annan service. Inom ett par veckor ser vi fram emot att välkomna de första inflyttarna i ett av de nya kvarteren. Centrala Nacka ska vara en naturban stadsdel, som bygger på det dynamiska mötet mellan stad och natur.

Det senaste tillskottet i den naturbana miljön är matkonceptet Eat for Change. Idén tillkom genom kommunens entreprenörshub 2017. Det var en stark kvinnlig entreprenör från Fisksätra som ville få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden och ta vara på deras kunskaper inom matlagning.

Eat for Change lagar klimatsmart mat i nyöppnade Viktor Rydbergs skola och har även två food trucks; en i Ektorp centrum och numera även en i Centrala Nacka, alldeles utanför stadshuset. De serverar frukost och lunch varje dag. Ett positivt tillskott till restaurangutbudet i Centrala Nacka!

Verksamhetsbesök i Fisksätra

Förra veckan besökte Victor Kilén Träffpunkten och Måsens gruppboende i Fisksätra. Det var ett lyckat besök, där han pratade med kunderna om hur de har det och ser på framtiden.

Civilförsvar på KLG

Koncernledningen ska i eftermiddag diskutera civilförsvarsfrågor tillsammans med länsstyrelsen. Kommunen ska bidra till totalförsvaret och det har tagits flera steg sedan 2018. Det handlar bland annat om krigsplacering och säkerhetsklasser för anställda med mera.

Alla tillönskas en bra vecka!

Sidan uppdaterades: