Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årets chef 2021

Årets chef 2021 är Karin Hidestrand, verksamhetschef stöd och behandling. En av fem chefer som belönades för enastående insatser och ett utmärkt ledarskap vid Årets chefsdag.

Vid Årets chefsdag den 11 maj delade kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör Victor Kilén ut chefsutmärkelser till Årets chefer.

Årets chef - Karin Hidestrand, verksamhetschef stöd och behandling

Årets Chef 670x450.jpg

Ur motiveringen:

"Karins Hidestrands främsta styrka kan sammanfattas i att hon genom ett tryggt och stabilt ledarskap skapar högpresterande team. Karin kopplar teamens dagliga arbete och prestationer till både de kvantitativa och kvalitativa krav som finns i affärsplanen. Det har lett till att verksamhetsområdet Stöd och behandling har en hög kvalité, vilket också speglar sig i de kundundersökningar som genomförs. Med Karins starka fokus på att effektivisera arbetet genom digitalisering stod verksamheten också väl rustad för att möta pandemin med bibehållen kvalitet för sina kunder."

Årets förbättringschef - Caroline Andreasson, enhetschef barn- och familjeenheten

Årets Förbättringschef 670x450.jpg

Ur motiveringen:

"Caroline Andreasson har, med ett tydligt fokus på kvalitet för barnen och med högt ställda mål, lyckats vända enhetens resultat till ett föredöme. På ett positivt och uthålligt sätt har Caroline tillsammans med ledning och personal genomfört en tuff åtgärdsplan som har höjt kvaliteteten och bidragit till en ekonomi i balans. Caroline har genom att odla en ny kultur tillsammans med chefer och medarbetare förändrat organisationen och därigenom skapat en märkbar och mätbar utveckling som både gynnar Nackaborna och medarbetarnas arbetsmiljö."

Årets kvalitetschef - Helena Ekwall, chef verksamhetsstödet Välfärd skola

Årets Kvalitetschef 670x450.jpg

Ur motiveringen:

"Helena Ekwall är en positiv och medskapande kraft i utvecklingen av Nackas kommunala förskolor och skolor. Helena arbetar målinriktat för att alla delar inom Välfärd Skola kontinuerligt ska stärkas med sikte på bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Stödet från Helena och verksamhetsstödet har en avgörande betydelse för Välfärd skolas leverans av toppresultat både vad gäller kvalitet och ekonomi."

Årets pallplats - Årets Nyföretagarkommun 2021- Anders Börjesson, etableringsdirektör

Årets pallplats1 670x450.jpg

Ur motiveringen:

Anders Börjesson är en prestigelös och drivande ledare som bygger nätverk och får frågor inom vitt skilda områden i mål. Anders är en stolt mottagare av priset på 100 000 kronor ur Vismafonden på nyföretagarmässan Eget företag. Juryns motivering till Årets nyföretagarkommun 2021: ”Nacka kommun har i många år varit en ledande kommun vad gäller företagsklimat. Man förstår nyföretagandets stora betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Genom nya företag skapas nya skatteintäkter som är så viktiga för samhällsservicen."

Årets pallplats - Årets Tillväxtkommun 2021 - Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör

Årets pallplats2 670x450.jpg

Ur motiveringen:

"Katarina Wåhlin Alm är en stolt mottagare av priset Årets Tillväxtkommun 2021 vid den årliga Fastighetsgalan. Katarina är en målfokuserad, drivande och affärsmässig ledare med förmåga att framgångsrikt leverera och skapa maximalt värde. Katarina inspirerar till spännande utveckling och samspel med sin eftertänksamhet och skarpa omvärldsanalys. Med nyfikenhet, mod och tydlighet skapar hon attraktiva platser där människor och idéer kan växa."

Här kan du läsa hela motiveringarna.

Sidan uppdaterades: