Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årets chef 2021

Här kan du läsa hela motiveringarna till Årets chefer 2021.

Årets chef - Karin Hidestrand, verksamhetschef stöd och behandling

Motivering

Karins Hidestrands främsta styrka kan sammanfattas i att hon genom ett tryggt och stabilt ledarskap skapar högpresterande team. Karin kopplar teamens dagliga arbete och prestationer till både de kvantitativa och kvalitativa krav som finns i affärsplanen. Det har lett till att verksamhetsområdet Stöd och behandling har en hög kvalité, vilket också speglar sig i de kundundersökningar som genomförs. Med Karins starka fokus på att effektivisera arbetet genom digitalisering stod verksamheten också väl rustad för att möta pandemin med bibehållen kvalitet för sina kunder.

Karin arbetar proaktivt och strukturerat och är observant på förutsättningar som gör att ekonomin påverkas. På så sätt har verksamheten lyckats påvisa ett ekonomiskt överskott med bibehållen kvalitet i uppdragen.

Karin leder med tillit och den grundläggande värderingen och det hållbara medarbetarengagemanget genomsyrar hela verksamheten.

Årets förbättringschef - Caroline Andreasson, enhetschef barn- och familjeenheten

Motivering

Caroline Andreasson har, med ett tydligt fokus på kvalitet för barnen och med högt ställda mål, lyckats vända enhetens resultat till ett föredöme. På ett positivt och uthålligt sätt har Caroline tillsammans med ledning och personal genomfört en tuff åtgärdsplan som har höjt kvaliteteten och bidragit till en ekonomi i balans.

Caroline har genom att odla en ny kultur tillsammans med chefer och medarbetare förändrat organisationen och därigenom skapat en märkbar och mätbar utveckling som både gynnar Nackaborna och medarbetarnas arbetsmiljö.

Det skarpa fokuset på kvalitet för varje barn skapar stolthet och engagemang bland medarbetarna. Under de senaste åren har barns delaktighet i utredningarna ökat och handläggningstiderna kortats.

Carolines ledarstil ger utrymme för stor delaktighet och frihet utifrån utmanande mål och medarbetarengagemanget är på en hög nivå. Sammantaget har detta på ett betydande sätt minskat personalomsättningen samt skapat en attraktiv arbetsgivare.

Årets kvalitetschef - Helena Ekwall, chef verksamhetsstödet Välfärd skola

Motivering

Helena Ekwall är en positiv och medskapande kraft i utvecklingen av Nackas kommunala förskolor och skolor. Helena arbetar målinriktat för att alla delar inom Välfärd Skola kontinuerligt ska stärkas med sikte på bästa utveckling för alla och maximalt värde för skattepengarna. Stödet från Helena och verksamhetsstödet har en avgörande betydelse för Välfärd skolas leverans av toppresultat både vad gäller kvalitet och ekonomi.

Helena arbetar ihärdigt med att ständigt utveckla det professionella stöd som verksamhetsstödet levererar. Den grundläggande värderingen och det hållbara medarbetarengagemanget genomsyrar i hög grad verksamheten. Med ett tydligt kvalitetsfokus har Helena med medarbetare lyckats leverera ett mycket uppskattat verksamhetsstöd under flera år, inte minst under pandemin.

Helena är en rak, pålitlig, engagerad och uthållig ledare med en lysande förmåga att ta tag i obekväma frågor på rätt sätt.

Årets pallplats - Årets Nyföretagarkommun 2021 - Anders Börjesson, etableringsdirektör

Motivering

Anders Börjesson är en prestigelös och drivande ledare som bygger nätverk och får frågor inom vitt skilda områden i mål.

Anders är en stolt mottagare av priset på 100 000 kronor ur Vismafonden på nyföretagarmässan Eget företag. Juryns motivering till Årets nyföretagarkommun 2021: ”Nacka kommun har i många år varit en ledande kommun vad gäller företagsklimat. Man förstår nyföretagandets stora betydelse för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Genom nya företag skapas nya skatteintäkter som är så viktiga för samhällsservicen.”

Andres Börjesson hyllas med Årets pallplats 2021 för sin förmåga att uthålligt och med glimten i ögat stärka nyföretagandet i kommunen. Anders bidrar med sin erfarenhet och sitt kontaktnät i sin nya roll som etableringsdirektör till att Nacka kommun har vind i seglen för fortsatta insatser som stärker nyföretagandet lokalt i Nacka.

Årets pallplats - Årets Tillväxtkommun 2021 - Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör

Motivering

Katarina Wåhlin Alm är en målfokuserad, drivande och affärsmässig ledare med förmåga att framgångsrikt leverera och skapa maximalt värde. Katarina inspirerar till spännande utveckling och samspel med sin eftertänksamhet och skarpa omvärldsanalys. Med nyfikenhet, mod och tydlighet skapar hon attraktiva platser där människor och idéer kan växa.

Katarina är en stolt mottagare av priset Årets Tillväxtkommun 2021 vid den årliga Fastighetsgalan. Motiveringen löd: ”Just nu pågår det en mängd stora utvecklingsprojekt runt om i Sverige. Och vissa av landets kommuner har lyckats mer än andra. Detta pris går till en kommun vars tillväxt i olika segment varit väldigt framgångsrik.”

Katarina Wåhlin Alm hyllas med Årets pallplats 2021 för sin förmåga att gå före, nyfiket och med ständigt nya grepp driva på utvecklingen i stadsutvecklingsprocessen.

Sidan uppdaterades: