Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Många verksamheter påverkade av snöfallet

De större mängderna snö verkar har passerat Stockholms län även om det lokalt kan komma fortsatt mycket, något som innebär fortsatta störningar i trafik och lokaltrafik. Under helgen och under dagen har många verksamheter påverkats av ovädret, men det finns en god beredskap för det kommande dygnets snöfall.

Under natten till måndag och under dagen har samtliga resurser i vägdriften varit ute i omgångar när det gäller snöröjning och arbetet pågår fortfarande för fullt. Saltsjöbadsleden och bussvägarna har prioriterats hårt och busstrafiken har hållits i gång hyfsat enligt bussföretagen. Löpande information om snöröjning och halkbekämpning här.

Många ärenden har inkommit via kommunens felanmälningstjänst och vi svarar löpande och slussar ärendena sedan vidare till driften och jouren. Det har varit många ärenden med nedfallna träd, ledningar och stolpar som förmodligen kommer att ta lite tid att åtgärda. Det upphandlade bevakningsföretaget Avarn fokuserar på att hjälpa till med sådant som uppfattas som trafikfarligt.

Medarbetare inom våra social- och omsorgsverksamheter kontaktar löpande sina sköraste kunder så att deras omsorg är säkrad, och samverkar vid behov bland annat med Nacka Värmdö räddningssällskap. Verksamheter som kan stängas är stängda och omfördelning av resurser förbereds.

De flesta skolor och förskolor är öppna och har verksamhet i gång nästan som vanligt - vissa har mycket stor frånvaro på både på elever och personal.

I övrigt samverkar kommunen löpande med Samverkan Stockholmsregionen och lokala aktörer för att få en gemensam lägesbild och för att samverka och informera kring insatser och åtgärder. Det finns en hög beredskap inom länet att kunna agera om det behövs ytterligare insatser.

Sidan uppdaterades: