Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Maria driver arbetsmiljödialog och samverkan

Maria Leijonhielm är lärare på Nacka gymnasium och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare Nacka. För Maria är frågor om arbetsmiljö viktiga och angelägna och för att få en bra arbetsmiljö behöver det finnas en pågående dialog om arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Maria Leijonhielm är lärare på Nacka gymnasium. Hon är också huvudskyddsombud för Sveriges Lärare Nacka. Uppdraget innebär ett övergripande och stöttande ansvar för de skyddsombud som är valda av Sveriges Lärare på Nackas kommunala skolor. Maria tillträdde som huvudskyddsombud i slutet av augusti i år, men har varit fackligt förtroendevald centralt sedan 2019.

- För mig är frågor om arbetsmiljö viktiga och angelägna. Vi är en stor del av vår tid på arbetet och ska orka jobba ett helt arbetsliv, då är en bra arbetsmiljö en viktig del av det, berättar Maria.

Ett exempel på en uppgift som Maria har som huvudskyddsombud är att hon, tillsammans med en kollega som också är huvudskyddsombud, håller i möten där aktuella frågor tas upp. Hon hjälper också lokala skyddsombud att identifiera eventuella risker i arbetsmiljön och hur man kan lösa dessa.

- Jag hjälper också till i olika individärenden, till exempel vid rehabiliteringar. Jag och min kollega har olika rektorsområden i kommunen som är våra skyddsområden.

Kommunikation är viktigt

Kommunikation är en viktig del av att vara huvudskyddsombud, både vid formella och informella samtal.

- Det är viktigt att lyssna på medlemmar som har frågor och funderingar om arbetsmiljön och att säkerställa att de får det stöd som de har rätt till enligt lagar och avtal. Frågor som är viktiga på en övergripande nivå behöver lyftas till kommunens samverkansgrupper.

Andra frågor som Maria stöter i sin roll är ekonomiska utmaningar med nedskärningar samt större barn- och elevgrupper.

- Det leder i förlängningen till en ökad arbetsbelastning och är något som måste tas på allvar och hanteras. Arbetsgivarna kan behöva påminnas om sitt ansvar för arbetsmiljön och det behöver bevakas att arbetsmiljön inte blir sämre. Här kan man till exempel ta stöd i resultaten från medarbetarundersökningen för att se vad som behöver lyftas.

För att få en bra arbetsmiljö behöver det finnas en pågående dialog på arbetsplatserna.

- Det är viktigt att vi hjälps åt att påpeka fel och brister som upptäcks i den fysiska arbetsmiljön så att risken för skador förebyggs. Samma sak gäller det psykiska arbetsmiljön. Våga lyfta om du, eller en kollega, inte mår bra! Sedan är arbetsplatsträffarna ett bra tillfälle att diskutera till exempel friskfaktorer och prioriteringar. Vi är varandras arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för den, även om arbetsgivaren är ytterst ansvarig.

Här kan du läsa mer om skyddsombud i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: