Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Årets chef håller huvudet kallt och hjärtat varmt

Den 22 maj tilldelades Pia Stark, enhetschef för arbets- och etableringsenheten, utmärkelsen Årets chef. Pia strävar alltid efter att utveckla enheten med medkänsla och värme, och med Nackabornas bästa i fokus.

Pia Stark började i Nacka kommun 2016 som vikarierande kvalitetsstrateg på dåvarande arbets- och företagsenheten. Tre månader senare blev Pia enhetschef för etableringsenheten som hon startade upp. När arbets- och företagsenheten och etableringsenheten ombildades till en enhet fortsatte Pia som enhetschef för den nybildade arbets- och etableringsenheten.

- När jag startade etableringsenheten 2017 var min ambition att få koll och kontroll på kommunens flyktingmottagande och ensamkommande barn och unga, samt att utveckla handläggningen av ekonomiskt bistånd. Min vision var då och är fortfarande att vägen till egen försörjning ska vara sömlös och effektfull för de Nackabor vi är till för.

Rätt saker, i rätt tid, för rätt individer

Pias ambition har alltid varit att säkerställa en effektiv organisation som gör rätt saker, i rätt tid, för rätt individer.

- På enheten är alla medarbetare engagerade och vill leverera en tydlig och effektiv kundresa med fokus på snabbaste vägen till egen försörjning. Min vision och ambition är att med Nackas tydliga styrprinciper som grund alltid säkerställa att enheten levererar maximalt värde för skattepengarna och bästa utveckling för Nackaborna.

Risk- och möjlighetsanalyser

En av de större utmaningarna som Pia hanterat är när hon under 2018 minskade bemanningen kraftigt på enheten.

- Det var tuffa tider för oss som berodde på att vi hade röda resultatsiffror. Jag blev lite av en expert på att genomföra risk- och konsekvensanalyser. Neddragningen visade sig så klart i resultatet på nästa medarbetarundersökning. Nu har vi bra resultat i undersökningen igen, och jag har döpt om alla risk- och konsekvensanalyser till risk- och möjlighetsanalyser.

För att Pia och hennes medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade är det viktigt att de ständigt påminner sig om uppdraget och vilka målgrupper de är till för.

- Vi är här för att ge Nackaborna maximalt värde för skattepengarna och vara ett stöd på vägen till egen försörjning. Sedan älskar jag mitt jobb och tycker att det är viktigt, det tror jag smittar av sig.

Medkänsla och värme

Pia arbetar efter devisen ”Håll huvudet kallt och hjärtat varmt”. Det betyder att all myndighetsutövning måste ske utifrån rättssäkerhet, objektiva utredningar och bedömningar. Beslut och information ska sedan förmedlas med medkänsla och värme.

- Att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt betyder också att vi ska röra oss framåt, ständigt utvecklas och förbättras, men inte stressa utan ha tid för skratt och omtanke om varandra.

Pia har ett nyfiket och öppet sinne och vet att hon inte har alla svar. Hon försöker lyssna in och ta vara på den kunskap och klokskap som finns hos hennes medarbetare.

- Jag försöker också involvera mina medarbetare i så många viktiga beslut som möjligt. Jag har stort förtroende och en tillit till all den expertkunskap som finns hos oss. Jag ger stor frihet under ansvar, men är också tydlig med mina förväntningar och följer upp regelbundet. Det är med stolthet som jag har sett hur medarbetare vuxit med nya ansvar och uppdrag och in i nya roller.

Läs mer om Årets chef.

Sidan uppdaterades: