Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd för innovation

Konkreta tips för att släppa in användarna tidigt i utvecklingsarbetet för utforska idén tillsammans.

För att du ska kunna utforska en idé och utveckla en tjänst eller lösning som är relevant för de personer som ska använda den, behöver du arbeta tillsammans med användarna. Det är viktigt att du har en djup förståelse för dina användares behov och perspektiv. Att involvera användare i utvecklingsarbetet innebär också att ni tillsammans tar fram idéer på lösningar och att användarna får testa prototyperna. I SKR:s innovationsguide får du tips om hur du gör.

Jobba med de som vill

Människor tar till sig förändringar på olika sätt. Vissa personer är mer entusiastiska och en del är avvaktande. "Rogers kurva" är en normalfördelningskurva som beskriver hur folk tar till sig nya idéer och innovationer. När du jobbar med utveckling är det roligare och mer effektivt att börja jobba med de som vill.

Enligt forskningen behöver du inte få med alla berörda från början, det räcker att få med sig 23 procent för att genomdriva en förändring och få med sig resten.

Bild: Rogers kurva

Utforska din idé

Som en hjälp att utforska idéerna och konkretisera arbetet kan du få hjälp av att besvara följande frågor.

 • Vilken utmaning eller vilket problem vill du lösa?
 • Vem berörs av utmaningen/problemet? Vem är intresserad av resultatet?
 • Hur kan en lösning på utmaningen eller problemet skapa värde för medborgare, användare, kunder?
 • Hur kan en eventuell lösning bidra till att Nacka når sina övergripande mål?
 • Hur vill du utforska din utmaning?
  • Vilka personer behöver du prata med för att samla in tillräckligt många perspektiv på utmaningar, medborgare, användare, kunder, experter, beslutsfattare
  • Vilka personer/funktioner behöver du arbeta tillsammans med?
 • Vilken tidsplan finns för arbetet och vilka aktiviteter kan ingå?

Öppna mallen och fyll i dina svar:

Involvera användarna i utvecklingsarbetet

SKR har utvecklat en innovationsguide för tjänstedesign inom offentlig sektor. Där kan du även hitta utbildningar om du vill fördjupa dig.

Innovationsguide från SKR.

Innovationsguidens modell är uppdelad i sex steg som presenteras med översiktliga beskrivningar av hur du kommer igång, vad som är viktigt att tänka på samt förslag på metoder som kan användas i de olika stegen.

Bild från SKLs innovationsguide

Bild: SKR

Hyper Islands Toolbox

Ännu en bra resurs för kreativt samarbete är verktygslådan hos Hyper Island, som syftar till att frigöra potentialen i ett samarbete.

Hyper Islands Toolbox.

Sidan uppdaterades: