Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ledningsflytt inför rivning av Elverkshuset

Då Elverkshuset på Järla Skolväg skall rivas kommer befintlig elservis och reservkraftverket för stadshuset att flyttas. Schaktning påbörjas under mitten av juni 2018 och pågår fram till slutet av september 2018.

Arbetet sker i följande etapper:

Etapp 1 väster om stadshuset på gångväg mot Järla skola och upp till planen bakom stadshuset, samt transportväg mot Eklidens skola under perioden mitten juni till mitten av augusti.

Etapp 2 söder om stadshus ner mellan Elverkshuset och Järla skola.

Under dessa tider kommer gångvägar att vara avstängda etappvis. Det kan förekomma vissa sprängningar under denna tid.

De verksamheter som berörs är följande:

  • Nacka stadshus
  • Järla skola
  • Hyresgäster i Elverkshuset
  • Eklidens skola
  • Medborgare som rör sig i området

Kontakt: magnus.bergstrom@nackaenergi.se eller lokal@nacka.se

Sidan uppdaterades: