Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fyra snabba frågor till Lena

Stadsdirektör Lena Dahlstedt om medarbetarbrevet till alla som arbetar i stadshuset, om huvudfokus 2020 och om sin önskan för året.

Varför görs satsningen med nyhetsbrev till medarbetare i stadshuset nu?
Enligt medarbetarundersökningen vill medarbetarna ha mer intern kommunikation – så vi behöver bli bättre på det. Nu ökar också behovet av information, bland annat kopplat till det åtgärdspaket med besparingar som tagits fram, men också för att vi ska kunna jobba ännu mer effektivt tillsammans mot våra mål. Nyhetsbrevet hoppas jag ska bidra till att underlätta samspelet mellan alla oss som arbetar i stadshuset.

Vad är huvudfokus 2020?
Huvudfokus i årets Mål och budget är maximalt värde för skattepengarna, det ska vi ha med oss i allt vi gör. Vi behöver skapa ekonomi i balans. Jag vill också uppmärksamma ambitionen i styrmodellen som har utökats med 10/25. Det betyder att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa kvalitetsmässigt i kommunala jämförelser och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område.

De flesta tänker nog att besparingar är något trist. Hur ska vi hitta pepp och driv framåt?
Ekonomi är kul och att ha sin ekonomi i balans tror jag alla tycker är bra. Vi ska komma ihåg att kommunen har superbra verksamheter och mycket spännande stadsutveckling på gång. Vi är en av landets bästa kommuner, vi blev ju tvåa i superkommunrankningen förra året.

Men vi behöver tänka efter och vara återhållsamma och försiktiga med skattepengarna om vi ska klara av det kommunala uppdraget riktigt bra även i framtiden. Att jobba med återhållsamhet och besparingar ser jag som något positivt och en möjlighet att bli ännu bättre på det vi gör. De bästa kommunerna är de som lyckas kombinera hög kvalitet med kostnadseffektivitet.

Om du fick önska - vad skulle du vilja åstadkomma för Nacka kommun för året?

Jag vill att vi ska skapa maximalt värde för de skattepengar vi har, en riktigt bra välfärd för Nackaborna varje dag och en hållbar stadsutveckling i takt med medborgare, miljö och ekonomi.

Sen hoppas jag att vi kan fortsätta att vara kreativa och innovativa i vår utveckling, pröva nya vägar och ta riktigt stora steg med digitaliseringen. Jag vill också att vi ska berätta mera för Nackaborna om vad vi gör, visa goda exempel och också involvera våra medborgare och kunder i utvecklingen.

Sidan uppdaterades: