Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Prisas för sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete

Den 22 mars delades årets Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse ut. Vi säger stort grattis till Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola, drift och service inom affärsområde kultur och fritid, Välfärd samhällsservice och till digitaliseringsenheten.

Utmärkelsen delas årligen ut för att lyfta och inspirera med hjälp av goda exempel till en arbetsplats inom Välfärd skola, en inom Välfärd samhällsservice och till en enhet i stadshuset.

Motiveringar

Annika Klöfver med medarbetare och skyddsombud - Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola

Myrsjö_artikelbild.jpg

Medarbetare, skyddsombud och biträdande rektor Annika Klöfver driver tillsammans ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. I en verksamhet som ställer höga krav på trygghet har de genom kontinuerlig dialog och ett starkt engagemang skapat en inkluderande arbetsplats med ett positivt arbetsklimat och psykologisk trygghet.

Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola utmärker sig genom att 100 procent av medarbetarna är engagerade i sitt arbete, nöjda med sin arbetssituation och har förtroende för sin närmaste chef. Alla medarbetare ser arbetsplatsträffarna som ett aktivt forum för dialog om arbetsförutsättningarna och utvecklingen av arbetsplatsen. Stoltheten över det arbete som utförs är hög och alla arbetar för att identifiera risker och prioritera åtgärder för en sund, trygg och säker arbetsmiljö.

Medarbetare, skyddsombud och Annika Klöfver uppmärksammas med Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2023 för att de tillsammans driver ett arbetsmiljöarbete som skapar både den bästa lärmiljön och en trygg, trivsam, flexibel och inbjudande arbetsplats och skola.

Anders Larsson och Henrik Ivarsson med medarbetare och skyddsombud - Drift och service inom affärsområde kultur och fritid, Välfärd samhällsservice

Idrottsdriften_artikelbild.jpg

Med ett stort fokus på arbetsmiljö och hälsa har medarbetare, skyddsombud och chefer vid idrottsdriften genomfört en förändrings- och förbättringsresa som både resulterat i stora förbättringar i arbetsmiljön och en låg sjukfrånvaro.

Genom ett engagerat, systematiskt och samskapande arbetssätt med stort fokus på gemensamma hälso- och kulturfrämjande aktiviteter har de tillsammans skapat en avsevärt förbättrad arbetsmiljö. Idrottsdriften har mycket höga värden på indikatorerna för total nöjdhet med arbetssituationen, möjligheten att hantera stress i arbetet och möjlighet till återhämtning under arbetsdagen. Det finns även en stor stolthet över det arbete som utförs och ett starkt genomslag för Nackas grundläggande värdering: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar.

Medarbetare, skyddsombud och chefer vid idrottsdriften uppmärksammas med Nacka kommuns Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2023 för det proaktiva och systematiska arbetsmiljöarbete som de driver för att skapa en sund, trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med hälsofrämjande initiativ som genomsyrar arbetsplatsen.

Brita Rösblad, Martin Andersson och Magnus Lindqvist med medarbetare och skyddsombud – Digitaliseringsenheten

Digi_artikelbild.jpg

Medarbetare, skyddsombud och chefer vid digitaliseringsenheten driver tillsammans ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Genom en kontinuerlig och öppen dialog och en kultur som präglas av delaktighet och stor möjlighet att påverka har de tillsammans skapat en välrenommerad, tillitsfull och hälsofrämjande arbetsplats där det finns tid för både återhämtning och att ha roligt tillsammans under arbetsdagen.

Digitaliseringsenheten kännetecknas av stolthet över det arbete som utförs. 100 procent av medarbetarna instämmer i att arbetsplatsen genomsyras av Nackas grundläggande värdering: Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för deras vilja att ta ansvar. Medarbetarna utvecklas kontinuerligt genom nya uppdrag och samarbeten och de känner att de har stor möjlighet att leva upp till de krav som ställs i arbetet.

Medarbetare, skyddsombud och chefer vid digitaliseringsenheten är förebilder genom sitt hälsofrämjande, engagerade och uthålliga arbetsmiljöarbete och uppmärksammas därför med Nacka kommuns Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2023.

Sidan uppdaterades: