Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

APT: delaktighet och inkludering

Arbetsplatsträffar (APT) har varit viktigt för sammanhållningen och utvecklingen inom juridik- och kanslistaben. Linda Persson är teamledare på staben och berättar hur arbetsplatsträffarna främjar delaktighet och inkludering, vilket stärker teamet och skapar en positiv arbetsmiljö.

För ett år sedan slogs två enheter i stadshuset ihop när nämndadministrativa enheten blev en del av juridik- och kanslistaben.

Linda Persson arbetar på registraturen som ger stöd till kommunens verksamheter i frågor om inkommande handlingar och diarieföring.

- Vi har också uppdrag från andra enheter och kommunala bolag där vi bevakar inkomna handlingar och registrerar dessa i enheternas verksamhetssystem, berättar Linda.

Sedan mitten av april är Linda teamledare. Hon ansvarar för bland annat för schemaläggning, utvecklingsfrågor, avvikelsehantering, kvalitetssäkring av arbetsuppgifter och planering för nya uppdrag.

- Den största utmaningen som teamledare har varit att få en helhetsbild och sätta mig in i alla nya arbetsuppgifter.

När juridik- och kanslistaben bildades blev deras gemensamma arbetsplatsträffar viktiga för att lära känna varandra och svetsa samman gruppen.

- Under våren har respektive grupp; arkiv, juridik och utredning, registratur och kommun- och nämndsekreterare, fått fria händer att presentera sin verksamhet. Det har bidragit till ett närmare samarbete mellan våra olika funktioner. Dessutom har vi lärt känna varandra bättre.

- När vi på registraturen skulle berätta vad vi gör visade vi en film som vi spelat in. För att göra filmvisningen roligare bjöd vi på popcorn. Det blev verkligen en uppskattad stund!

På arbetsplatsträffarna går de alltid laget runt så att alla får ta del av aktuell information.

- Vi ger också alla möjlighet att påverka vad våra träffar ska handla om. Det är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade. Vi är en stor stab och arbetar inom många olika områden.

Om arbetsplatsträffar

På en arbetsplatsträff (APT) har chefen, medarbetarna och skyddsombudet en dialog om sådant som är viktigt för verksamhetens utveckling och för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö.

Arbetsgivaren ska regelbundet ordna arbetsplatsträffar, APT. En del har APT varje månad, andra lite glesare än så. Arbetsplatsträffen kan äga rum på arbetsplatsen eller en annan plats om det passar bättre. Det går även bra att ordna digital arbetsplatsträff. Då behöver man se till att alla också kan delta digitalt och hitta lösningar som fungerar för alla.

Sidan uppdaterades: