Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Ledarskap och arbetsmiljö i fokus för Årets kvalitetschef

I slutet av maj tilldelades Johanna Lundqvist, gruppchef för utredning och uppföljning 0–18 år inom barn- och familjeenheten, utmärkelsen Årets kvalitetschef. Johanna började på omsorgsenheten 2016, först som handläggare och därefter som gruppledare. 2020 blev hon gruppchef på barn- och familjeenheten.

Johanna har två mål i sitt uppdrag som ledare: att skapa den högsta kvaliteten för Nackas barn och unga samt den bästa arbetsmiljön för sina medarbetare.

- Mår mina medarbetare bra kommer de att prestera bra i sitt uppdrag. Genom forskning har man kommit fram till vad som kännetecknar riktigt bra verksamheter, där en strategi är att tänka att varje medarbetare ska göra sitt uppdrag en procent bättre varje dag. Om vi försöker göra det, tänk vilket resultat det ger på ett år för Nackas medborgare!

Johanna arbetar mycket för att det ska vara en bra kultur i arbetsgruppen, bland annat genom att medarbetarna ska snälltolka varandra och dem de träffar.

- Men vi ska också försöka snälltolka oss själva. Alla gör misstag ibland, det är så vi lär oss och kan göra bättre nästa dag.

En av Sveriges mest erfarna utredningsgrupper

En av utmaningarna för socialtjänsten i hela Sverige är att få medarbetare att stanna på arbetsplatsen. Det problemet hade Nacka också när Johanna axlade sin chefsroll för fyra år sedan.

- Nu har vi en av Sveriges mest erfarna utredningsgrupper inom barn och unga. Man vill jobba hos oss och det bidrar till stabilitet och utveckling. För att skapa trivsel och högt engagemang har jag arbetat för att ge medarbetarna rätt förutsättningar och tydliga uppdrag. Vi litar på varandra och det finns alltid någon att rådfråga. Det bidrar också till en god arbetsmiljö.

Johanna tänker alltid utifrån termen av ett fotbollslag där alla spelare har olika roller och kompetenser, men målet är detsamma för hela laget.

- Det betyder att varje spelare ska användas där den blir bäst för att laget ska nå sitt gemensamma mål. Det är viktigt att vara tydlig och ha ditt uppdrag i fokus i alla möten och kontakter, både interna och externa. Jag har höga förväntningar på varje medarbetare och leder med tillit och förtroende.

Ger medarbetarna förutsättningar för uppdraget

På barn- och familjeenheten vågar man lyfta det som skaver och uttrycka när något behöver förändras.

- Att som chef och ledare verkligen våga lyssna på medarbetarna ger resultat för både vår arbetsgrupp och för dem som vi är till för. Alla mina medarbetare är bättre än vad jag är, det vet jag och det har jag respekt för. Mitt jobb är att lyssna på vad de behöver och vad som behöver förbättras. Om mina medarbetare mår bra presterar de bra.

Johanna vill att hennes medarbetare har en god hälsa och tid för återhämtning under arbetsdagen.

- Medarbetare inom socialtjänsten har ett oerhört komplext uppdrag och det är min skyldighet som chef att se till att de har förutsättningar att klara uppdraget med hög kvalitet. Det kan handla om att träna, ta en promenad, reflektera, meditera eller skratta i fem minuter.

Gruppmöten och planeringsdagar sker ofta utomhus och innehåller alltid någon form av rörelse. Johanna tar också alltid reda på vad hennes medarbetare behöver prioritera för att nå balans mellan arbete och fritid.

- Ibland måste vi i socialtjänsten agera snabbt och arbeta sent. Därför är det absolut nödvändigt att direkt efter en arbetstopp ta det lugnare. Vi behöver mat, dryck, rörelse, sömn och återhämtning varje dag. Man kan inte vänta med återhämtning till semestern!

Sidan uppdaterades: