Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Två cykelvänliga arbetsplatser: Atrium Ljungberg och Atlas Copco

Nacka kommun arbetar kontinuerligt för att förbättra förutsättningarna för cykling. I det arbetet ingår Cykelvänlig arbetsplats, som är en utmärkelse till arbetsplatser i Nacka som gör det lätt för anställda att cykla. I Sickla finns två av de arbetsplatser som arbetar aktivt för att göra det lätt för anställda att cykla.

Atrium Ljungberg skapar fler cyklister

På mässan FöretagarTräffen i februari träffade Åke Reichard kommunens trafikenhet och blev intresserad av utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats.Åke Reichard, Atrium Ljungberg

Åke är marknadsområdeschef för området Sickla, där Atrium Ljungberg bygger och förvaltar bostäder, handel och kontor. Planeringen av området, eller staden som Åke kallar det, kräver lösningar för trafik och parkering.

- Vi vill främja alternativa transportmedel, säger Åke. Många vill komma till Sickla, men det är trångt på gator och parkeringar. Kollektivtrafiken fungerar bra. Nu måste vi också hitta bra lösningar för cyklism.

Kom ur bilslentrianen!

Åke är själv året runt-cyklist. Han bor i Nacka och han tar förstås cykeln till arbetet. Han poängterar att det är viktigt att komma ur det som han kallar bilslentrianen och till exempel cykla mer, inte minst för miljön.

Allt eftersom antalet cyklister blir fler så ökar efterfrågan på bra cykelförvaring i anslutning till arbetsplatser. När man bygger nytt finns detta alltid med i planeringen. När det gäller befintliga byggnader arbetar Atrium Ljungberg med att hitta kreativa lösningar.

Det cykelhus med plats för 30-40 cyklar som Atrium Ljungberg byggt i Sickla är ett exempel på en lösning som är kreativ, snygg och praktisk.


Cykelhuset, sett utifrån och inifrån.

Cykelplatserna ska vara säkra, det vill säga det ska vara tryggt att lämna och hämta sin cykel, och man ska inte riskera att bli av med sin cykel under arbetsdagen. Dörrar som leder till cykelrum ska gärna öppnas med automatik så att det inte blir för bökigt att ta sig in och ut. Det behövs omklädningsrum med duschar, torkskåp och gärna låsbara förvaringsskåp.

Det uttalade cykeltänket hos Atrium Ljungberg har funnits i minst tio år, bedömer Åke.

Långsiktigt, pålitligt, hållbart

- Som fastighetsägare och förvaltare är vi måna om cykling. Som arbetsgivare är vi det givetvis också. Friskvård är en viktig del av personalpolitiken på Atrium Ljungberg, och cykling är utmärkt friskvård. I utmärkelsen ”A Great Place to Work” ligger Atrium Ljungberg bra till, och det är ett av bolagets mål att göra så.

Kontoret i Sickla har cirka 120 anställda, varav många cyklar till och från jobbet. Den som vill cykla i tjänsten kan låna en tjänstecykel och hjälm.

Om antalet cyklister ökar är Åke inte främmande för att man skapar fler parkeringsplatser för cykel, om så krävs på bekostnad av bilplatser i garaget.

Atlas Copco vill vara bäst på cykling

- Jag besökte kommunens framkomlighetsdag i Nacka Forum i april, och fick med mig en folder hem som handlar om Cykelvänlig arbetsplats. Vi är det största företaget i Nacka (cirka 600 personer arbetar på Atlas Copco i Sickla) och vi borde helt enkelt vara bäst på cykling.

Cykling – ett bra sätt att värna om miljön

Atlas Copco strävar efter att företagets produkter och tjänster ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Det är också viktigt att företagets personal tar hänsyn till miljön, på flera sätt. Många av de anställda väljer att cykla till jobbet. Det finns bra cykelförråd och omklädningsrum i fastigheten, och det finns tjänstecyklar och hjälm att låna, berättar Ulf.

Ulf själv cyklar till och från arbetet hela sommarhalvåret, en enkel resa på 23 kilometer.

- Ett bra träningspass, konstaterar Ulf, och det är avkopplande att cykla.

Men han tycker att förutsättningarna för cyklister i Stockholmsområdet måste bli bättre. Det är trångt på cykelbanorna, som är underdimensionerade, och på våren är det ibland inte så bra sopat. Dessutom tycker Ulf att många cyklister kunde bli bättre på att följa trafikreglerna, så att det blir tryggare att cykla på en del högtrafikerade cykelbanor.

Cykelsektionen främjar friskvård och nätverkande

Atlas Copco har en aktiv idrottsförening med flera sektioner, bland annat en cykelsektion som har gemensam träning en kväll i veckan efter jobbet. Då cyklar 10-12 personer till Älgö och tillbaka, ett pass på cirka fem mil. Cykelsektionen sponsrar cykelkläder och startavgifter i cykellopp och välkomnar cyklister på alla nivåer.

Syftet med Atlas Copcos idrottsförening, där ungefär hälften av de anställda är med, är inte enbart friskvård. Företaget ser en vinst i att medarbetare från olika delar av verksamheten lär känna varandra och nätverka.

Sidan uppdaterades: