Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppfinningar som bidrar till en bättre värld

Hållbar utmaning är namnet på Nacka kommuns innovationstävling som anordnas vartannat år. Tävlingen riktar sig till elever i Nackas kommunala grundskolor och är ett utmärkt tillfälle att arbeta med entreprenörskap, hållbar utveckling och kreativitet.

Uppfinningen/idén ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, vara innovativ, unik i sitt slag och möjlig att genomföra. Här nedan finns instruktioner om hur tävlingen går till och vilka kriterier juryn utgår ifrån.

Tävlingsinstruktioner

1. Kom på en uppfinning/idé

Släpp loss elevernas kreativitet! Kom på en uppfinning/idé, ge den ett bra namn och förklara nyttan med uppfinningen.

2. Vidareutveckla uppfinningen/idén

Jobba till exempel med de här frågorna:

 • Hur fungerar uppfinningen?
 • Vad kallar ni uppfinningen?
 • Vem/vad är uppfinningen tänkt för?
 • Vilken betydelse har uppfinningen för en hållbar samhällsutveckling?
 • Hur kan man lansera och sälja uppfinningen?
 • Kan uppfinningen underlätta för människor i vardagen?
 • Vilka material ska användas? Hur påverkas natur och miljö?
 • Hur kan ni konstruera en modell som tydligt visar er uppfinning?
 • Kan man visa uppfinningen digitalt?
 • Kan uppfinningen/idén bidra till:
  - Minskad miljöpåverkan (till exempel klimatpåverkan)?
  - Minskad vatten- och elförbrukning?
  - Bättre kommunikation?
  - Bättre hälsa?
  - Mindre fattigdom?
  - Minskad segregation (till exempel socioekonomisk, kulturell)

3. Gör en modell av uppfinningen/idén - Fysisk eller digital

4. Anmäl tävlingsbidraget

Tävlingskategorier och priser

Vinnande tävlingsbidrag får 10 000 kronor till klasskassan och delas ut i kategorierna:

 • Årskurs F-3
 • Årskurs 4-6
 • Årskurs 7-9
 • Anpassad grundskola.

Dessutom finns ytterligare fyra priskategorier:

 • Publikens favorit. Alla besökare får rösta på ett bidrag. Vinnaren erhåller 2 000 kronor till klassen.
 • Nacka vatten och avfalls hederspris lämnas till en uppfinning som visar på hur miljöpåverkan inom vattnets kretslopp eller avfall kan minska. Vinnaren erhåller 6 000 kronor till klassen.
 • Nacka Energis hederspris lämnas till en uppfinning som minskar elförbrukningen, för ett mer hållbart samhälle. Vinnaren erhåller 6 000 kronor till klassen.
 • Uppfinnarens hederspris. En känd uppfinnare delar ut ett hederspris. Vinnaren erhåller 2 000 kronor till klasskassan.
  Ett tävlingsbidrag kan vinna flera av priserna ovan.

Ett tävlingsbidrag kan vinna flera av priserna ovan.

5. Urval

Det finns möjlighet för cirka 100 tävlingsbidrag att delta på utställningen den 22 februari. Vid fler anmälningar av tävlingsbidrag kommer ett urval att behöva göras. Ni kommer få återkoppling efter deadline för ansökan (19 januari) och behöver vara beredda på att göra ett urval på era skolor, till exempel i form av en ”deltävling”.

En jämn fördelning mellan tävlingskategorier och representation från olika skolor kommer att eftersträvas

6. Ställ ut uppfinningen

På tävlingsdagen, i samband med Nacka Företagarträff, arrangeras en större utställning med elevernas uppfinningar. Tre olika jurygrupper, med representanter från näringsliv och kommun, utser vinnarna i de olika tävlingskategorierna. Det finns också jurygrupper för hedersprisen. En ansvarig lärare/vuxen ska finnas på plats under utställningen och prisutdelningen.

Juryns bedömningsgrunder

Uppfinning/idé:

Uppfinningen/idén bidrar till en hållbar samhällsutveckling, är innovativ, unik i sitt slag och är möjlig att genomföra.

För äldre elever ökar kraven på att uppfinningen/idén inte strider mot naturlagarna.

Konstruktion:

En fysisk eller digital modell som på ett tydligt sätt och med en tilltalande design gestaltar uppfinningen.

Presentation:

Elevgruppen presenterar och marknadsför sin idé/uppfinning på ett övertygande sätt, muntligt, med stöd av presentationsmaterial.


Utställning och prisutdelning 2024

Tävlingsdagen innefattar en stor utställning med antagna elevers uppfinningar och det sker en prisutdelning på plats. Tävlingen sker i samband med Nacka Företagarträff den 22 februari, mellan klockan 13.00 och 15.30. Prisutdelningen äger rum klockan 15.00.

Vinnande tävlingsbidrag får 10 000 kronor till klasskassan och delas ut i kategorierna:

 • Årkurs F-3
 • Årkurs 4-6
 • Årskurs 7-9
 • Anpassad grundskola.

Dessutom finns ytterligare fyra priskategorier:

 • Publikens favorit. Alla besökare får rösta på ett bidrag. Vinnaren erhåller 2 000 kronor till klassen
 • Nacka vatten och avfalls hederspris lämnas till en uppfinning som visar på hur miljöpåverkan inom vattnets kretslopp eller avfall kan minska. Vinnaren erhåller 6 000 kronor till klassen.
 • Nacka Energis hederspris lämnas till en uppfinning som minskar elförbrukningen, för ett mer hållbart samhälle. Vinnaren erhåller 6 000 kronor till klassen.
 • Uppfinnarens hederspris. En känd uppfinnare delar ut ett hederspris. Vinnaren erhåller 2 000 kronor till klasskassan.

Ett tävlingsbidrag kan vinna flera av priserna ovan.

Sidan uppdaterades: