Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppfinningar som bidrar till en bättre värld

Hållbar utmaning är namnet på Nacka kommuns innovationstävling som anordnas vartannat år, nästa gång 2022. Tävlingen riktar sig till elever i Nackas kommunala grundskolor och är ett utmärkt tillfälle att arbeta med entreprenörskap, hållbar utveckling och kreativitet.

Uppfinningen/idén ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, vara innovativ, unik i sitt slag och möjlig att genomföra. Här nedan finns instruktioner om hur tävlingen går till och vilka kriterier juryn utgår ifrån.

På grund av pandemisituationen är det i nuläget inte beslutat hur utställningen kommer att se ut. Vi återkommer under hösten med information.

Tävlingsinstruktioner

1. Kom på en uppfinning/idé

Släpp loss elevernas kreativitet! Kom på en uppfinning/idé, ge den ett bra namn och förklara nyttan av uppfinningen. (Varje klass får anmäla max tre bidrag.)

2. Anmäl tävlingsbidrag

Anmäl tävlingsbidrag för din klass/klasser senast den 19 oktober via knappen nedan.

Anmäl tävlingsdeltagande senast 19 oktober 2021

Tävlingsbidragen behöver inte vara klara, men vi behöver veta vilka som ska delta. Vi kommer att ha fortsatt kontakt med er lärare för vidare information och instruktioner. Räkna med att bidragens projektbeskrivningar behöver vara klara i slutet av januari.

3. Vidareutveckla uppfinningen/idén

Jobba till exempel med de här frågorna:

 • Hur fungerar uppfinningen?
 • Vad kallar ni uppfinningen?
 • Vem/vad är uppfinningen tänkt för?
 • Vilken betydelse har uppfinningen för en hållbar samhällsutveckling?
 • Hur kan man lansera och sälja uppfinningen?
 • Kan uppfinningen underlätta för människor i vardagen?
 • Vilka material ska användas? Hur påverkas natur och miljö?
 • Hur kan ni konstruera en modell som tydligt visar er uppfinning?
 • Kan man visa uppfinningen digitalt?
 • Kan uppfinningen/idén bidra till:
  - Minskad miljöpåverkan (till exempel klimatpåverkan)?
  - Bättre kommunikation?
  - Bättre hälsa?
  - Mindre fattigdom?
  - Minskad segregation (till exempel socioekonomisk, kulturell)?

4. Gör en modell av uppfinningen/idén - Fysisk eller digital

5. Tävlingskategorier och priser

Vinnande tävlingsbidrag får 10 000 kronor till klasskassan och delas ut i klasserna:

 • Åk F-3
 • Åk 4-6
 • Åk 7-9.

Dessutom finns ytterligare tre priskategorier:

 • Håkan Lans hederpris som delas ut av Håkan Lans på plats.
 • Publikens favorit. Alla besökare får rösta på ett bidrag. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen
 • Nacka vatten och avfalls hederspris lämnas till en uppfinning som visar på hur miljöpåverkan inom vattnets kretslopp eller avfall kan minska. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen.
 • Ett tävlingsbidrag kan vinna flera av priserna ovan.

6. Ställ ut uppfinningen

Tävlingsdagen innefattar vanligen en större utställning med samtliga elevers uppfinningar, och arrangeras vanligen i samband med Nacka Företagarträff. En ansvarig lärare/vuxen ska finnas på plats under utställningen och prisutdelningen. Med anledning av coronapandemin vet vi inte hur tävlingsdagen kommer att se ut och återkommer med information. Det kan eventuellt bli begränsningar i antalet deltagare.

Juryns bedömningsgrunder

Uppfinning/idé:

Uppfinningen/idén bidrar till en hållbar samhällsutveckling, är innovativ, unik i sitt slag och är möjlig att genomföra.

För äldre elever ökar kraven på att uppfinningen/idén inte strider mot naturlagarna.

Konstruktion:

En fysisk eller digital modell som på ett tydligt sätt och med en tilltalande design gestaltar uppfinningen.

Presentation:

Elevgruppen presenterar och marknadsför sin idé/uppfinning på ett övertygande sätt, muntligt, med stöd av presentationsmaterial.

Anmäl tävlingsdeltagande senast 19 oktober 2021


Utställning och prisutdelning 2022

Tävlingsdagen innefattar vanligen en stor utställning med samtliga elevers uppfinningar och det sker en prisutdelning på plats. På grund av pandemisituationen är det i nuläget inte beslutat hur utställningen kommer att se ut. Vi återkommer under hösten med information.

Vinnande tävlingsbidrag får 10 000 kronor till klasskassan och delas ut i klasserna:

 • Åk F-3
 • Åk 4-6
 • Åk 7-9.

Dessutom finns ytterligare tre priskategorier:

 • Håkan Lans hederpris som delas ut av Håkan Lans på plats.
 • Publikens favorit. Alla besökare får rösta på ett bidrag. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen
 • Nacka vatten och avfalls hederspris lämnas till en uppfinning som visar på hur miljöpåverkan inom vattnets kretslopp eller avfall kan minska. Vinnaren erhåller 2 000 kr till klassen.

Ett tävlingsbidrag kan vinna flera av priserna ovan.

Sidan uppdaterades: