Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På väg mot ett klimatneutralt Nacka

Nu är Nackas företagare välkomna att delta i nätverket Klimatneutrala Nacka. Varje medlem agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att bidra till minskad klimatpåverkan i Nacka.

Bakgrund

Kommunstyrelsens miljöutskott beslutade september 2019 att initiera nätverket ”Klimatneutrala Nacka” under 2020. Syftet är att kommunen och näringslivet ska samarbeta för en minskad klimatpåverkan och arbeta för ett klimatneutralt Nacka 2045.

Nu är Nackas företagare välkomna att delta i nätverket Klimatneutrala Nacka. Genom erfarenhetsutbyte, inspiration och gemensamma krafter gör vi Nacka ännu mer klimatsmart!

Upplägg och struktur för nätverket

Ambitionen är att nätverksträffarna ska ske cirka två gånger per år med start i oktober 2020. Träffarna ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Varje medlem ges möjlighet att minska sin klimatpåverkan, till exempel inom energianvändning, trafik och transporter tillverkningsprocesser och företagens indirekta miljöpåverkan. Varje medlem agerar utifrån sina egna villkor med det gemensamma målet att bidra till mindre klimatpåverkan i Nacka.

Nätverket samordnas av Kommunstyrelsens miljöutskott vilket kommer ge alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till Nackas organisation.

Att arbeta för att minskad klimatpåverkan är inte bara viktigt för vår planet utan också en konkurrensfördel. Kommunen, och andra inköpsorganisationer, ställer allt högre krav på sina leverantörer att leverera bra affärer för såväl människan som för klimatet.

Vill du vara med i nätverket?

Välkommen att anmäla dig till fortsatta nätverksträffar där vi delar goda idéer och lär oss mer om vad vi kan göra för ett klimatneutralt Nacka!

Anmälan: Anmäl dig via denna länk.

Sidan uppdaterades: