Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansök om att etablera laddplatser för elbil

Som en del i att uppnå Nacka kommuns miljömål arbetar vi för att fler aktörer ska etablera laddplatser på Nacka kommuns mark. Efterfrågan på laddplatser ökar också då fler och fler väljer att tanka miljövänligare. Nu finns möjlighet för fler aktörer att etablera laddplatser i Nacka.

Aktörer som ansöker att sätta upp laddplatser står själva för kostnaden av laddaren, installationen, etablering samt drift och underhåll av laddplatserna. Laddplatserna på kommunens mark ska vara öppna för alla och andrahandsuthyrning är inte tillåten. Nacka kommun ansvarar för och bekostar:

 • Sopning
 • Snöröjning (dock ej på eller mellan laddarna)
 • Parkeringsövervakning

Lämpliga platser för nya laddplatser

I Nacka finns det många platser att etablera nya laddplatser på, på kartorna nedan ser du var de finns. Klicka på kartan för att den ska bli större.

Fisksätra - Saltsjöbaden

Sicklaön

Saltsjö - Boo

Hästhagen - Älta

Kriterier för att etablera laddplatser

För att etablera nya laddplatser behöver ni som aktör uppfylla följande kriterier:

 • Platsen ska ge möjlighet till minst fyra laddplatser i rad, helst fler (gäller ej snabbladdare).
 • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som exempelvis exploateringsprojekt och utbyggnad av cykelbanor.
 • För laddplatser på trottoar behöver avståndet från en laddstolpe till en annan laddstolpe, skåp, fasad etcetera vara minst 2,5 meter så att driftfordon kan komma fram.
 • Laddplatser för snabbladdning (det vill säga 50 kW eller mer) får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag kan göras).
 • Laddplatser för normalladdning kan anläggas på all typ av parkering. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.
 • Stora träd i närheten av de nya laddplatserna är mindre bra och behöver bedömas individuellt av trafikenheten.
 • Nacka kommun måste vara markägare.
Här anmäler du som aktör ditt intresse för att etablera laddplatser i Nacka kommun

Sidan uppdaterades: