Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta byggnader ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska och att byggnaden har ett bra inomhusklimat. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att reglerna för OVK följs.

Dålig ventilation kan ge hälsoproblem

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Att förbättra ventilationen är ofta en viktig åtgärd för att komma till rätta med problemen. Förutom att ventilationen från början måste passa byggnaden och hur den ska användas, är det viktigt att ventilationssystemet sköts och underhålls på ett riktigt sätt.

I en OVK kontrolleras luftomsättningen i byggnaden och att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet installerades. Besiktningen kontrollerar alltså inte vilken kvalitet luften har i övrigt.

Det är byggnadens ägare som har ansvaret att se till att OVK utförs. I Boverkets regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK kan du läsa mer om reglerna. Protokoll från ventilationskontroller (OVK) ska skickas till kommunens stadsbyggnadsservice. Dit kan du också höra av dig med andra frågor kring OVK och för att få se protokoll från tidigare besiktningar - se kontaktinformation högst på sidan.
Boverkets regler om OVK

Intervall för kontroll

OVK ska göras innan ett ventilationssystem börjar användas för första gången och för de flesta byggnader ska kontrollen sedan göras regelbundet var tredje eller sjätte år. Besiktningsintervallen beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

Typ av byggnad Besiktningsintervall (återkommande besiktning)
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilation.
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX och S-ventilation 6 år
En- och tvåbostadhus med FX- och FTX-ventilation Endast kontroll för nybyggnad, ingen återkommande besiktning

Förklaringar
FT-ventilation = fläktstyrd till- och frånluft
F-ventilation = fläktstyrd frånluft
S-ventilation = självdrag
X = med värmeåtervinning

Behörigheter

OVK-besiktningen ska göras av en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollanter.
Certifierade kontrollanter

Sidan uppdaterades: