Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillstånd för att använda offentlig plats

Du behöver ansöka om polistillstånd när du vill använda offentlig plats. Sökande faktureras för upplåtelsen enligt rådande taxa. För år 2023 höjs avgifterna med 2,5% enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2022.
 1. När behövs tillstånd?

  Du behöver tillstånd av polisen när du vill använda offentlig plats. Exempel på offentlig plats är väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats och andra ytor enligt definition i Ordningslagen (1993:1617, kap 1 § 2). Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Kommunen tar ut en kostnad för användandet av marken i enlighet med beslutad taxa av kommunfullmäktige.

  Du behöver tillstånd för:

  • Att ställa ut en container, en mobilkran och/eller en byggnadsställning i samband med exempelvis ett bygge. Detta gäller även om du bygger om hemma och vill använda mark utanför din egen tomt för uppställning av maskiner eller material.
  • Uteservering i samband med din restaurang eller vid ett evenemang
  • Julgransförsäljning eller torghandel
  • Festival, idrottstävling, julmarknad eller annat evenemang som riktar sig till allmänhet.
  • Filminspelning

  Du betalar inte någon avgift för att använda marken om det gäller:

  • tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär.
  • återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ.
 2. Förbered din ansökan

  Du är välkommen att kontakta kommunen med din förfrågan om tid och plats men det finns vissa saker du som sökande ska kolla upp innan.

  Som sökande ska du först kontrollera om ytan du tänkt använda är kommunens mark via webbkartan. Om Nacka kommun inte är markägare ska markägaren kontaktas då det behövs alltid tillstånd av denna för att använda marken.

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Ska du uppföra en permanent byggnad?

  Information om vilka tillstånd som finns och som du kan behövas finns här.

  Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din förfrågan.

  Det är viktigt att du kollar webbkartan och tillståndsguiden på Nacka.se så att du undersöker vem du behöver kontakta och vilka tillstånd du behöver söka. Om du har frågor kan vi, vid behov, guida dig, kontakta då info@nacka.se.

  Tänk på att:

  • Mått på objekt och antal kvadratmeter mark som du vill ta i anspråk ska anges i ansökan.
  • Kartbild och foton ska bifogas.
  • Om du hyr en yta för byggetablering eller uteservering tar kommunen betalt per kvadratmeter och period.
  • Om du ska sälja något eller ha en container betalar du per artikel/objekt.
  • När du har fått ditt tillståndsbevis från polisen faktureras du för hela perioden du sökt för, oavsett om du nyttjar ytan eller ej.
  • Ingen retroaktiv återbetalning sker.
  • Om du är osäker på hur och när du ska använda ytan, sök för en kortare period. Det går ofta att förlänga perioden, då tillkommer en avgift för hantering hos Polismyndigheten.

  Behöver du ha fordon på platsen eller omleda trafiken?

  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon, omleda trafik eller till och med stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Här kan du ansöka om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

 3. Sök polistillstånd

  Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda en plats. Kommunen eller polisen kan inte ta hänsyn till din projektplan om ansökan inkommer sent. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg.

  Handläggningstiden börjar när en komplett remissansökan inkommer från polisen. Handläggningstiden för hantering hos Nacka kommun är cirka 15 arbetsdagar. Om ytterligare kompletteringar krävs kan handläggningstiden förlängas. Notera även att polisen har handläggningstid.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun.

  Tänk på:

  • Att ansöka i god tid, minst en månad i förväg, och att vid osäkerhet kontakta Nacka kommun innan du skickar in ansökan.
  • Att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för.
  • Att vara så detaljerad i din ansökan som möjligt för en bättre och mer effektiv hantering av ärendet.
  • Observera att alla fält ska fyllas i ansökan, inklusive fakturaadress. Om den inte är ifylld skickas fakturan till adressen som uppges för företaget.
  • Fakturaadressen måste vara en fysisk adress och kan ej endast skickas till en e-postadress. Att fakturan ska skickas till en e-postadress skrivs in under övrig information.
  • Att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften som är 870 kronor.

  Här ansöker du om polistillstånd.

  För tidigt inkomna ansökningar

  För tidigt inkomna ansökningar hanteras inte. Nacka kommun hanterar, om möjligt, en ansökan inkommen max 3 månader innan önskat startdatum. Det beror på att vi bor och verkar i en kommun i ständig utveckling. Likväl handlar det om demokrati, likabehandling och att vi gör en helhetsbedömning av inkomna ansökningar på kommunens begränsade allmänna plats. Först till kvarn gäller inte.

  Tips!

  Använd gärna Nacka kommuns webbkarta för att söka upp din plats. Du kan använda detta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

 4. Vad händer sen?

  • Efter att polisen granskat din ansökan görs en förfrågan till Nacka kommun. Kommunen bedömer din ansökan och lämnar ett besked till polisen, tillsammans med vissa villkor som ska uppfyllas för att ansökan ska kunna bli godkänd.
  • Polisen utfärdar ett tillståndsbevis och skickar det till dig med villkor och regler som ska följas och respekteras. Alternativt skickas ett avslagsbeslut.
  • Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.
  • Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt rådande taxa. För år 2023 höjs avgifterna med 2,5% enligt beslut i kommunfullmäktige i december 2022. Dokumentet "Aktuella taxor" uppdateras under januari 2023. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 241 kB)
  • Kommunen gör regelbundet platsbesök vid markupplåtelse för att kontrollera upplåtelsen gentemot polistillståndet.
  • Vid avvikelser kontaktas sökande och tillkommande avgifter kan faktureras. Vid missbruk kan tillståndet dras in.
  • I anslutning till att avtalstiden går ut sker efterkontroll av kommunen i enlighet med utfärdat tillstånd.

Sidan uppdaterades: