Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillstånd för att använda offentlig plats

Du behöver ansöka om polistillstånd när du vill använda offentlig plats. Kommunen tar ut en taxa för upplåtelsen.

Hitta kommunägd mark

Använd webbkartan nedan för att hitta vad som är kommunägd mark.

 1. När behövs tillstånd?

  Du behöver tillstånd av polisen när du vill använda offentlig plats. Exempel på offentlig plats är väg, gata, trottoar, park eller strandbadplats. Offentliga platser ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Kommunen tar ut en kostnad för användandet av marken.

  Du behöver tillstånd för:

  • Att ställa ut en container, en mobilkran och/eller en byggnadsställning i samband med exempelvis ett bygge. Detta gäller även om du bygger om hemma och vill använda mark utanför din egen tomt för uppställning av maskiner eller material.
  • Uteservering i samband med din restaurang eller vid ett evenemang
  • Julgransförsäljning eller torghandel
  • Festival, idrottstävling, julmarknad eller annat evenemang som riktar sig till allmänhet.
  • Filminspelning

  Du betalar inte betala någon avgift för att använda marken om det gäller:

  • tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär.
  • återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ.
 2. Förbered din ansökan

  Du är välkommen att kontakta kommunen med din förfrågan om tid och plats. Kommunen kontrollerar om det är kommunens mark eller annan markägare. Det behövs alltid tillstånd av markägaren för att använda marken. Maila uppgifter om önskan plats och tid och vad du vill göra till info@nacka.se eller trafik@nacka.se så hjälper vi dig vidare.

  Behövs fler tillstånd?
  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din förfrågan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt enhet då det kan behövas fler tillstånd.

  Behöver du ha fordon på platsen?
  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon eller om ni vill stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Här kan du ansöka om TA-plan.

 3. Sök polistillstånd

  Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun.

  Tänk på:

  • att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
  • att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för
  • att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.

  Här ansöker du om polistillstånd.

  Tips!
  Använd gärna kommunens webbkarta för att söka upp din plats. Du kan använda detta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

 4. Vad händer sen?

  • Efter att polisen granskat din ansökan görs en förfrågan till kommunen. Kommunen bedömer din ansökan och lämnar ett besked till polisen, ibland tillsammans med vissa villkor som ska uppfyllas för att ansökan ska kunna bli godkänd.
  • Polisen utfärdar ett tillståndsbevis och skickar det till dig med villkor och regler som ska följas och respekteras.
  • Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.
  • Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt taxa. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 241 kB)

Sidan uppdaterades: