Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Byggetablering i Nacka – så här gör du

Inom byggetablering finns flera delar som ska samverka och fungera. Utöver markupplåtelse (MU) krävs också tillstånd i form av en trafikanordningsplan (TA) och ofta även schakttillstånd (ST). Nacka kommun gör en bedömning av vad som ingår i respektive tillstånd. Den här guide syftar till att förenkla och förbättra tillståndsprocessen för entreprenörer, privatpersoner och andra som vill bygga i Nacka Kommun.
 1. Gör din ansökan hos kommunen i stället för hos polisen

  För att snabba på handläggningen hos Nacka kommun har vi tagit fram ett ansökningsformulär för dig som ska söka tillstånd att använda allmän plats.

  Formuläret innehåller samma frågor som polisens formulär. Den ifyllda ansökan sparas i vårt system och skickas automatiskt till polisen.

  Du betalar både för ansökan och för användning av marken

  Polisen tar ut en administrationsavgift på 870 kr per ansökan. Handläggningen startar först när avgiften är betald.

  Kommunen tar ut en avgift för att använda allmän mark. Här kan du se vad det kostar: Taxa för att använda offentlig mark.

  Du behöver bara betala kommunens avgift om polisen godkänner din ansökan.

  Avgiftsbefriade aktiviteter

  Om du vill använda marken för tillfällig försäljning och arrangemang av ideell karaktär behöver du inte betala någon avgift till kommunen. Inte heller för återvinningsstationer, klädinsamling eller lånecykelställ uttas någon avgift.

  Tänk på att ansöka i god tid, gärna minst två månader i förväg.

  Klicka här för att göra din ansökan Ifylld ansökan skickas automatiskt till polisen

  Om du behöver komplettera ansökan gör du det genom att svara på polisens bekräftelsemeddelande.

 2. Annat att tänka på innan du söker

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Ska du uppföra en permanent byggnad?

  Information om ytterligare tillstånd du kan behöva finns här.


  Behöver du ha fordon på platsen eller leda om trafiken?

  Om din förfrågan kräver plats för parkerade fordon, leda om trafik eller till och med stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Här kan du ansöka om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

  Källsortering av avfall

  Tänk på att du som anordnare ska källsortera de sopor som arrangemanget eller ditt företag producerar. I ditt tillstånd hittar du kommunens krav på vad som behöver sorteras. Verksamhetsutövare kan avgiftsfritt lämna uttjänta förpackningar till någon av Förpackningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter.

 3. Trafikanordningsplan och Schakttillstånd

  Behöver du ha fordon på platsen eller omleda trafiken?

  Om byggetablering kräver plats för parkerade fordon eller om du vill stänga av en gata behöver du ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. I första hand hänvisar vi till befintliga parkeringar i området, enligt trafikregler och trafikföreskrifter. Meddela kommunen om du tänkt använda befintliga parkeringar för uppställning av fordon. Här ansöker du om TA-plan.

  Behöver du gräva eller placera objekt ner i marken?

  För aktiviteter där du ska gräva i marken krävs en plan för schakt. Allt som ska föras ner i marken behöver en sådan plan. Här kan du ansöka om Schakttillstånd.

 4. Information till omkringboende

  Vid lånande av Nacka kommuns mark förväntas du informera omkringliggande bostäder eller verksamheter om detta. Detta innebär att det ska sättas upp tydliga anslag med information om aktiviteten samt kontaktuppgifter till företaget eller du som utför arbetet. Det viktigaste är att respektera de boende och personer som uppehåller sig runt byggetableringen.

  Informationen till omkringliggande bostäder/verksamheter ska innehålla:

  • Vilket företag som bygger och vad syftet är med arbetet.
  • När och hur länge bygget ska ske på platsen.
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen.
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter att veta.
 5. Säkerhet på platsen

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på och runt etableringsplatsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig. Detta ansvarar sökande för när polistillståndet har utfärdats och ytan används.

  Tänk på att:

  • Visa god hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och personer med funktionshinder eller särskilda behov.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.

Sidan uppdaterades: