Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Förändringar i trafiken i Centrala Nacka

Med start måndag den 22 februari minskas antalet körfält till ett i vardera riktning på Skvaltans väg vid Nacka Forum. Även på Värmdövägen, mellan Vikdalsvägen och Lillängsvägen, kommer endast två körfält vara öppna, men med start fredagen den 5 mars. Det är risk för kö i området.

Mycket händer i Centrala Nacka. De jobb som nu pågår lägger grunden för den kommande tunnelbanan och utvecklingen av området till en levande och grön stadsdel.

Körfält stängs på Skvaltans väg

Region Stockholms arbete med nya tunnelbanan går framåt. Med start den 22 februari stängs ett område av från Fyrbåksrondellen och cirka 90 meter österut längs Skvaltans väg vid Nacka Forum. Antalet körfält minskas till ett i vardera riktning. Under arbetet utförs samtidigt ledningsarbeten åt Nacka Vatten och Avfall vilket är ett effektivt arbetssätt som spar tid. Arbetet beräknas vara klart i slutet av april.
Se Region Stockholms webbsida för mer information: Aktuella arbeten

Körfält stängs och andra öppnar på Värmdövägen

Från och med den 5 mars kommer endast ett körfält mellan rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen och Lillängsvägen vara öppet i vardera riktning. I samband med detta öppnas de två körfält som idag är avstängda efter Lillängsvägen i riktning mot Järla. Vikdalsvägen kommer fortsatt att ha begränsad framkomlighet. Arbetet med att bygga om delar av Vikdalsvägen och Värmdövägen till en trygg och grön stadsgata startade hösten 2020 och beräknas vara klart år 2023.

Karta över trafik Centrala Nacka

Räkna med längre restider

- Det är mycket som pågår i Centrala Nacka som påverkar trafiken. Vi ber om tålamod. Tänk på att hålla låga hastigheter genom området och visa varandra hänsyn. Om det går, ta en annan väg eller undvik att resa i högtrafik, säger Ulrika Haij, chef på trafikenheten Nacka kommun.

Trafikflödet bevakas noga

För att hitta bästa tänkbara trafiklösningar läggs stort fokus på samordning mellan projekten. Ibland sker projekten samtidigt, vilket kan uppfattas som extra påfrestande för trafikanterna men är en förutsättning för att det fortsatta arbetet inte ska dra ut på tiden.

- Ofta är trafiksituationen kämpigast första veckan innan alla vet hur de ska åka, men också att resan kan ta längre tid. Om det behövs gör vi förbättringar för att få trafiken att flyta bättre, till exempel genom att flytta om skyltning eller justera styrningen av trafikljus, säger Ulrika Haij.

Centrala Nacka - en levande och grön stadsdel

Centrala Nacka utvecklas till en stadsdel där det urbana och naturen möts på nya sätt, nära kommunikationer och där det ska vara enkelt att ta sig fram. Trafiktäta genomfartsvägar byggs om till stadsgator med ett lugnare tempo och mer plats för cyklister och fotgängare. 2030 kommer även nya tunnelbanan ta oss mellan Nacka och T-centralen på 12 minuter och därefter en ny bussterminal komma på plats.

Tillsammans bygger vi ett framtida Nacka där avstånden blir mindre, restiden kortare och vardagen enklare.

För mer information:

Hur du tar dig fram i Centrala Nacka? Se Trafiken i Nacka
Region Stockholms arbete med blå linje till Nacka
Region Stockholm - Aktuella arbeten i Centrala Nacka
Projektet Del av Vikdalsvägen och Värmdövägen blir stadsgata
Läs mer om utvecklingen av Centrala Nacka

Sidan uppdaterades: